Datum zveřejnění: 
22. 4. 2022
Vážené redakce, dámy a pánové, dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní otevření Testbedu pro Průmysl 4.0 v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6-Dejvice. Akce se koná ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 9:00 do 10:30 a je jen pro zvané hosty a média.

Program naleznete níže. Na tento program navazuje konferenční část od 11:00 (program zde: https://ricaip.eu/event/ricaip-conference/).

Jste zváni na obě části tohoto slavnostního dne.

Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je unikátní výzkumná infrastruktura pro podporu českého průmyslu a zavádění Průmyslu 4.0 v českých firmách. Tvoří jádro páteřní sítě evropského Centra excelence RICAIP (www.ricaip.eu) financovaného z evropských a národních zdrojů programů Horizont 2020 a OP VVV v celkové výši téměř 48,5 mil. eur na období let 2019-2026. Centrum RICAIP propojuje funkčně i institucionálně Testbed v Praze s Testbedy v Brně na CEITEC VUT a v německém Saarbrückenu, který společně spravují dva přední německé výzkumné instituty DFKI a ZeMA. Společně s těmito partnery tak vytváříme základ robustní výzkumné evropské infrastruktury pro průmyslovou umělou inteligenci a robotiku, jedinou svého druhu v Evropě.

28. dubnem 2022 bude právě díky RICAIP završena zásadní fáze dobudování této experimentální laboratoře. Na ČVUT tak vzniká zcela unikátní prostředí pro testování, simulaci a vývoj různých scénářů pro moderní továrny 21. století, které již dnes přináší desítkám českých podniků sdružených mj. do Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP4.0) zcela konkrétní poznatky a inovativní řešení.

Dopolední program akce 28. dubna má tyto momenty – na slavnostní otevření Testbedu za přítomnosti čestných hostů, reprezentantů vlády a ministerstev (účast přislíbila paní ministryně Langšádlová), zástupců univerzit a českého průmyslu od 9:00 bude bezprostředně navazovat slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi centrem RICAIP a německým institutem Fraunhofer IWU a také mezi RICAIP a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO). Je nám ctí, že tyto dvě instituce se připojují do sítě našich spolupracujících partnerů.

Picture

Při této příležitosti pořádají RICAIP, CIIRC ČVUT a NCP4.0 sérii následujících akcí v rámci tzv. RICAIP Days 2022 (https://ricaip.eu/ricaip-days-2022/). Prosíme, dejte nám vědět v případě Vašeho zájmu o účast nebo se přímo registrujte přes formulář na webu:

  • 28. dubna 2022 od 11:00: RICAIP Conference – odborný program pro zástupce akademické i průmyslové sféry včetně série komentovaných prohlídek v Testbedu pro Průmysl 4.0. Jednací jazyk: angličtina - https://ricaip.eu/event/ricaip-conference/
  • 29. dubna 2022 od 9:00: Robotix Academy – specializovaný robotický workshop pro odborníky, kteří si chtějí vyzkoušet aplikace „Human-Robot Collaboration“ na interaktivních demonstrátorech. Jednací jazyk: angličtina. - https://ricaip.eu/event/robotix-academy/
  • 29. dubna 2022 od 8:30: Den otevřených dveří NCP4.0 v Testbedu pro Průmysl 4.0 – tradiční akce pro a s partnery NCP4.0. Jednací jazyk: čeština - https://ricaip.eu/event/open-days-2022/
Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz