Datum zveřejnění: 
21. 4. 2022
Sovětská modernistická architektura je novým hitem sociálních sítí, natáčí se v ní reklamy a hudební videoklipy. O výzkumu dědictví, které se v posledních letech stalo součástí popkultury, bude na Fakultě architektury ČVUT přednášet kyjevský architekt, fotograf a kurátor Alex Bykov. Cyklus v rámci podpory ukrajinských umělců a vědců se uskuteční ve dnech 25. 4., 2. 5. a 9. 5. Přednášky v anglickém jazyce začínají vždy v 18 hodin v posluchárně 155 Gočár, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6.

Picture

Alex Bykov je aktuálně jedním z předních ukrajinských odborníků na architekturu období poválečné moderny. Zabývá se dědictvím sovětského urbanismu, nejnovější ukrajinskou oficiální i kutilskou architekturou, se zvláštním zřetelem na sakrální architekturu. Patřil mezi první badatele, kteří identifikovali, popularizovali a uchovávali dědictví sovětského modernismu na Ukrajině.    

Alex Bykov získal v roce 2008 magisterský titul na Kyjevské národní univerzitě stavebnictví a architektury, od roku 2012 provozuje vlastní architektonické studio. Je spoluzakladatelem a členem skupiny aktivistů "Savekyivmodernism", která bojuje proti demolici modernistických budov v Kyjevě. V roce 2019 vydal ve spolupráci s Jevgenií Gubkinou knihu "Sovětský modernismus, brutalismus, postmodernismus. Budovy a stavby na Ukrajině 1955–1991".  

Alex Bykov ve třech přednáškách přiblíží výzkum, kterému se věnuje od roku 2010. Prezentace doplní archivními materiály, vlastními fotografiemi a videi. 

Přednáška 25. 4. 

Hledání modernismu - část 1: Historie 

V posledních letech mezinárodní týmy badatelů pravidelně navštěvují sovětskou architekturu modernismu a obdivují osobitost jejích forem i současný urbanistický kontext, který ji obklopuje. I v době svého vzniku tyto stavby přitahovaly pozornost odborníků, zatímco široká veřejnost jejich originalitu nedokázala přijmout. Po rozpadu Sovětského svazu se na modernistické stavby i na jejich autory zapomnělo. Alex Bykov představí posloupnost výzkumných procesů, od prvního zájmu na počátku 50. let až po současnost.   

Fotografie, zdroj Alex Bykov: https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vylitrom_cvut_cz/EilenUvVk1hDvltj077wxWgB64KD7X5ULnddHVTZgFAjEQ?e=mWIGbR 

Přednáška 2. 5. 

Hledání modernismu - část 2: Osobnost  

Alex Bykov se do výzkumu pustil zejména kvůli nedostatku informací. Hlavním zdrojem poznání mu bylo osobní seznámení a rozukrajinský hovory s architekty činnými v letech 1955–1991. Alex působil nejen jako novinář, ale stal se jejich blízkým přítelem, žil s nimi v posledních dnech jejich života, skenoval a systematizoval jejich archivy. Mnohé z těchto rozhovorů byly publikovány v architektonických časopisech a prezentovány na výstavách. Alex Bykov bude vyprávět příběhy ikonických kyjevských architektů, zaměří se na jejich profesní kariéry a nejednoznačné osudy jejich projektů.  

Fotografie, zdroj Alex Bykov: https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vylitrom_cvut_cz/EhtuwkJMM1dBqdXr3es046MBO0GRCPBO87jZjqrodTsIbg?e=DsXd47 


Přednáška 9. 5. 

Architektura. Společenství. Čas

V historických oblastech a na okrajích ukrajinských měst probíhá nekontrolovaná urbanizace. Zároveň se postsovětský městský krajinný odpad dostal na vrchol světového vizuálního mainstreamu. V souvislosti s urbanistickým vývojem posledních 30 let na Ukrajině se objevuje řada otázek: Co je to městská komunita a jaký má vliv na rozvoj města? Kdo je architekt a jaká je jeho role v rychle se měnící tváři města? Kdo je developer a proč často jedná v rozporu se zákonem? Ve své závěrečné přednášce se Alex Bykov zaměří na moderní lidovou i oficiální architekturu a její odraz ve veřejném, politickém a kulturním každodenním životě.   

Fotografie, zdroj Alex Bykov: https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vylitrom_cvut_cz/EjCIuAhdAZtAvYW75ghzdwwBSa70cKXYTH3FeuqqPpHnsw?e=t0URRn

Případně tento odkaz: https://wetransfer.com/downloads/a725c537f892541e968c33d10948ea7520220421091045/178e0fe9cc829d241dfe69d27ffd2cb020220421091059/b0b143

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.
E-mail: 
katerina.rottova@fa.cvut.cz