Datum zveřejnění: 
12. 4. 2022
Hlavní tepnu Kampusu Dejvice, ulici Technická, oživí od 13. dubna do 30. června bohatý program přednášek, workshopů a kulturních akcí pod širým nebem s názvem Vektor Technická. Zázemí s mobiliářem, bistrem a kavárnou vytvoří v Praze 6 nový parkový prostor. Cílem akce je prohloubit propojení mezi akademickou obcí, městskou částí a hlavním městem. Mezi studenty, profesory, zaměstnanci a obyvateli. Mezi odborníky a laickou veřejností. Mezi kulturou a vědou.

Ulice Technická se od dubna do června letošního roku z dopravní tepny, kterou lidé většinou spěchají do školy či práce a zpět, promění ve společensky aktivní parter pod přízviskem Vektor Technická. Místo v zeleni nabádající k odpočinku, práci i zábavě a sám celý projekt, jeho záměr a cíl tak experimentuje s navrhovanými změnami ulice, jak je vytyčuje koncepce kampusu od IPR Praha. O občerstvení pro návštěvníky se postará Kulturní centrum Klubovna a vietnamské bistro.

Součástí bohatého programu budou nejen kulturní akce, ale také přednášky a workshopy o současných tématech, která se aktivně řeší především uvnitř budov kampusu. Program je postaven tak, aby vytvořil místo pro setkávání a diskuzi mezi obory i generacemi.
Autory dočasných úprav ulice a mobiliáře jsou Petr Moschner a Susan Al-Hussein. Ty vybrala odborná porota formou studentské soutěže na Fakultě architektury ČVUT.
Záštitu nad projektem udělila radní Magistrátu HMP Hana Třeštíková, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček a rektor VŠCHT Praha Pavel Matějka.

Původci projektu je šest institucí zapojených v platformě Kampus Dejvice. Ty spojuje společný zájem na zatraktivnění areálu dejvického kampusu pro život společenský, studentský i vědecký. Kampus Dejvice tvoří: České vysoké učení technické, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Městská část Praha 6, Národní technická knihovna, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Picture

fb: https://cutt.ly/bFpnBDI
ig: https://www.instagram.com/vektor.technicka/
www.kampusdejvice.cz
koncepce Kampusu Dejvice od IPR: https://iprpraha.cz/project/5/kampus-dejvice

Pořadatele můžete kontaktovat na e-mailové adrese hynek.paty@kampusdejvice.cz nebo ursula.sereghy@kampusdejvice.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ursula Sereghy
E-mail: 
ursula.sereghy@kampusdejvice.cz.