Datum zveřejnění: 
4. 4. 2022
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI), konkrétně její vědci doc. David Vrba, Ing. Lukáš Malena a prof. Jan Vrba z výzkumného týmu Bio-elektromagnetizmus, spolupracovali s lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na ověření přesnosti zacílení transkraniální magnetické stimulace (neinvazivní stimulace pomocí magnetických pulsů, které indukují elektrické proudy v konkrétní části mozku) u pacientů trpících orofaciální bolestí (v oblasti obličeje a dutiny ústní). Výsledky jejich studie napomohou zefektivnit léčebný proces u těchto pacientů.

Výsledky této spolupráce jsou publikovány v prestižním časopise IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (dle databáze Scopus zaujímá tento časopis v oboru Medicine Rehabilitation 1. místo ze 118) v článku s názvem Numerical Analysis of Transcranial Magnetic Stimulation Application in Patients with Orofacial Pain.

Celý článek na https://ieeexplore.ieee.org/document/9727114.

Doc. David Vrba z FBMI upřesňuje: „Cílem studie bylo pomocí numerických výpočtů ověřit vhodnou pozici a orientaci stimulační cívky a nastavení stimulačního protokolu. Na základě segmentace bylo možné ze snímků z magnetické rezonance vytvořit detailní 3D model hlavy každého pacienta. Díky využití funkční magnetické rezonance byla u každého pacienta nalezena oblast v šedé kůře mozkové, která je odpovědná za vnímání orofaciální bolesti. Přesnost terapie byla poté vyhodnocena pomocí rozložení intenzity elektrického pole v oblasti vnímání orofaciální bolesti.

Z publikovaných výsledků, které byly korelovány s výsledky terapie, je zřejmé, že při správném zacílení je přístroj schopný dostatečně stimulovat oblast orofaciální bolesti. Při tomto druhu terapie je klíčové správné umístění stimulační cívky a nastavení amplitudy budícího proudového impulzu. Studie přináší ucelené informace o vlivu zmíněných parametrů, díky čemuž mohou lékaři obsluhující stimulační zařízení zvýšit efektivitu léčebného procesu.

Tým Bio-elektromagnetizmu FBMI se specializuje na numerické modelování interakce elektromagnetického pole s biologickými tkáněmi a příslušnými aplikacemi v medicíně. Numerické modelování lze využít např. pro plánování léčby, kdy je možné předem určit optimální parametry léčby zajišťující její maximální efektivitu. Tento postup je možné provést i retrospektivně, a tím ověřit správné nastavení terapie. Aktuálním trendem v této oblasti je využití anatomicky přesných modelů pacientů v kombinaci s konkrétními terapeutickými nebo diagnostickými přístroji. Tým Bio-elektromagnetizmu se zabývá především radiofrekvenčními a mikrovlnnými aplikacemi, jako jsou např. RF ablace, mikrovlnná hypertermie a mikrovlnné zobrazování, dále pak elektrickou a magnetickou stimulací a elektroporací.

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
E-mail: 
david.vrba@fbmi.cvut.cz