Datum zveřejnění: 
25. 3. 2022
V prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe mají soutěžní týmy za úkol navrhnout, postavit a provozovat během soutěže a veřejných přehlídek udržitelný, efektivní a inovativní dům využívající obnovitelné zdroje energie

Tým ČVUT zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba studentských kolejí“ a jako modelovou budovu si vybrali studentské koleje Větrník v Praze. Návrh nástavby na bázi dřeva klade důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, vše podle zásad udržitelné výstavby (http://firstlife.cz). Soutěžní porota hodnotí jak celkové projektové řešení, tak projekt a skutečnou realizaci reprezentativního funkčního výseku tzv. demonstrační jednotky, která bude postavena na ČVUT a poté převezena na místo konání soutěže, do Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku (Německo). Zde bude spolu s domy dalších 17 týmů z Evropy a Asie představena soutěžní porotě a veřejnosti během prohlídek. Soutěžní objekt ČVUT byl pořadateli vybrán k trvalému umístění v tamějším Solárním kampusu, pro dlouhodobé ověřování vlastností a propagaci udržitelné výstavby. 

Přijměte srdečné pozvání na představení náročného studentského projektu za účasti vedení ČVUT, dalších hostů a partnerů projektu při příležitosti slavnostního zahájení stavebních prací.  

Na místě vás studenti seznámí se svým soutěžním projektem. Budete mít možnost si ve virtuální realitě prohlédnout budoucí výsledek, diskutovat s jeho autory, zástupci vedení ČVUT i partnerů projektu. Pro zájemce bude také připravena celková exkurze univerzitním centrem. 

  • KDY: středa 30. března 2022, 14.00 hodin
  • KDE: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Účast na akci potvrďte, prosím, na e-mail katerina.sojkova@cvut.cz  nejpozději do 29. března 2022.  

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Kateřina Sojková, Ph.D.
E-mail: 
katerina.sojkova@cvut.cz
Telefon: 
+420 777 027 041