Datum zveřejnění: 
25. 3. 2022
Univerzitní základní škola Lvíčata, kterou zřizuje ČVUT v Praze, dosáhla skvělých výsledků při jednotné přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia. Nadprůměrná byla i při podzimním testování žáků 5. ročníku. V pondělí je možné Lvíčata navštívit přímo při výuce.

Jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia se z naší školy zúčastnilo třináct žáků. Z českého jazyka je průměrné percentilové umístění uchazečů o osmiletá gymnázia v rámci celé ČR 50,0. Naše škola dosáhla percentilu 82,7. Z matematiky je průměrné percentilové umístění v rámci ČR také 50,0. Lvíčata však dosáhla z matematiky percentilu 78,7,“ komentuje výsledky CERMATu ředitelka školy Ilona Ali Bláhová.

Nadprůměrnou úroveň školy zřizované Českým vysokým učením technickým v Praze potvrzují i výsledky podzimního testování žáků 5. tříd, jež zveřejnila Česká školní inspekce. Podle ní dosáhla Lvíčata například v angličtině průměrné úspěšnosti 81 procent, v matematice pak dokonce téměř 90 procent.

Mimořádný přístup pedagogů, rodičů i samotných žáků přináší logicky mimořádné výsledky,“ komentoval uvedená čísla rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Zájemci se mohou do školy a přímo do výuky podívat v pondělí 28. 3. 2022. Na Den otevřených dveří se lze registrovat ve formuláři na tomto odkazu: https://forms.gle/VaYuxKybP5r3oty48. Konat se bude od druhé do čtvrté vyučovací hodiny (od 8:55 do 11:40) v 1.–5 třídě.

ZŠ Lvíčata poskytuje v současnosti vzdělání právě na prvním stupni základní školy, je zaměřena na přírodní vědy a techniku. Žáci mají možnost navštěvovat odborná pracoviště ČVUT, odborníci z jednotlivých fakult se podílejí na výuce. Děti dosahují velmi dobrých výsledků v přírodovědně zaměřených soutěžích, jako jsou např. matematická olympiáda, matematický klokan, logická olympiáda, Pangea a další. Kapacita školy činí nyní 86 žáků (od letoška byla navýšena z předchozích 56). Jsou umístěni ve třídách Informatici či Architekti, příští rok bude otevřena třída Techniků. Škola je také součástí sítě škol spolupracujících s Mensou ČR.

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ilona Ali Bláhová
E-mail: 
blahova@fel.cvut.cz