Datum zveřejnění: 
18. 3. 2022
Člověk prospí třetinu svého života a dostatečně dlouhý a kvalitní spánek hraje významnou roli pro jeho psychický a fyzický stav. Na první jarní den 21. března připadá Mezinárodní den zdravého spánku, který upozorňuje na vliv spánku na naše zdraví. Více než 30 % populace, a to jak dospělých, tak dětí, je ohroženo poruchami spánku. Výzkumná skupina BRAIN team z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se zabývá výzkumem poruch spánku ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ).

Pomocí měření elektrické aktivity mozku členové týmu analyzují spánek, jeho různá stádia a hodnotí také specifické elektrofyziologické markery související s konsolidací paměti (ukládání informací do dlouhodobé paměti). Současně se zabývají analýzou a zpracováním lidského i animálního EEG.

Ve spánku mozek mimo jiné regeneruje a zejména v jeho nejhlubší fázi je možné podpořit ukládání paměťových stop. To je pro náš každodenní život velmi důležité. Nedostatek spánku může vést k psychickým i fyzickým obtížím. Vedoucí Centra výzkumu spánku a chronobiologie, PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., vysvětluje záměr projektu: „Cílem spolupráce výzkumníků z lékařských a technických oborů je navrhovat a ověřovat metody, které by mohly pomoci zlepšit kvalitu spánku či podpořit některé jeho funkce, a to ideálně v domácích podmínkách.“ V experimentech, které ČVUT a NUDZ společně realizují, je aktivita mozku během spánku nepřetržitě monitorována a analyzována a v přesně definovaných fázích hlubokého spánku je pak spícímu člověku pouštěn slabý zvuk. Mozek okamžitě reaguje nárůstem pomalovlnné aktivity, která je specifická právě pro hluboký spánek. Vědecký svět zažívá v současnosti boom v této oblasti stimulace mozku. Doposud se předpokládalo, že pozorovaná odezva na akustickou stimulaci je výsledkem nově vybuzené aktivity neuronů. V rámci našeho unikátního výzkumu jsme dokázali, že výrazný efekt hraje tzv. sfázování několika mozkových vln. Je tedy pravděpodobné, že mozek neaktivuje po stimulaci tak výrazné množství neuronů, pouze aktivita neuronů je časově synchronizována.

Ing. Marek Piorecký, Ph.D., vedoucí BRAIN teamu, vysvětluje princip myšlenky: „Sfázování aktivity neuronů si lze představit jako kolotoč, který roztočí několik dětí najednou ve stejném směru otáčení. Pokud by některé z dětí točilo v opačném směru než ostatní, nebo by se jednotlivé děti zapojovaly postupně, nebylo by dosaženo tak vysoké rychlosti otáčení (v našem případě je paralelou pozorovaná amplituda signálu), jako v případě, že děti roztočí kolotoč najednou.

Tento nový poznatek posouvá výzkum v oblasti akustické stimulace a prohloubení spánku směrem k pochopení základních mechanismů a je dalším stupněm pro zefektivnění a případné využití metody v praxi.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Marek Piorecký
E-mail: 
marek.piorecky@fbmi.cvut.cz