Datum zveřejnění: 
3. 3. 2022
Ani v době, kdy Bělorusko stojí oficiálně po boku Ruska a napomáhá Putinovu bezprecedentnímu útoku na nezávislou Ukrajinu, nezapomíná akademický svět na podporu svobodné občanské společnosti v Lukašenkově diktatuře. Jedním z projektů je i studentský 11+1, jehož putování po českých univerzitách bylo nyní zakončeno na ČVUT.

Projekt 11+1 odkazuje svým názvem k dvanácti Bělorusům, kteří byli zatčeni 12. 11. 2020 a později odsouzeni ke dvěma a půl roku v trestaneckých táborech. Stali se symbolem represí namířených proti akademické sféře v Bělorusku. Jedná se o osm studentek, tři studenty a profesorku. V rámci manifestu putuje z univerzity na univerzitu prostřednictvím studentů tubus s jejich portréty. S každým z nich se nechá vyfotit student dané univerzity, který si „osvojí“ jednoho z uvězněných. Ještě před focením podepíše její/jeho portrét a napíše jí/mu vzkaz; stejně tak profesorka. Čím výše postavená, tím pro symbolickou podporu lépe. Za ČVUT se projektu zúčastnila prorektorka Gabriela Achtenová. „ČVUT vyhlásilo tvrdé sankce proti Rusku a Bělorusku, což byl jediný správný krok. Zároveň ale nesmíme zapomínat na oběti ruského a běloruského režimu přímo z řad občanů těchto dvou zemí, a podpořit kolegy z akademické sféry považuji za morální povinnost,“ uvedla prorektorka.

Koordinátorem projektu se za ČVUT stal International Student Club CTU. Jeho prezident Pavel Kříž k akci říká:Nejdříve jsem to viděl jako příležitost pomoct někomu, jako jsem já, tedy studentům. Postupem času, a zvlášť s agresí Ruské federace na Ukrajině, jsem plně pochopil důležitost takových činností jako boji proti útlaku a nesvobodě.“ Byli osloveni studenti napříč fakultami ČVUT. „Jelikož jsme je vybírali ze známostí našeho klubu ISC, který funguje pro celé ČVUT, tak jsme vybírali prakticky ze všech fakult,“ vysvětluje Kříž.

Na ČVUT dorazila štafeta z VŠCHT, studenti ČVUT ji budou předávat v Bratislavě. Začne tím tak druhé kolo putování po Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Ve třetí fázi by štafeta měla projít Švýcarskem, Německem, Polskem a Litvou. Poté by se portréty se vzkazy měly dočkat předání svým právoplatným majitelům.

ISC, stejně jako celé ČVUT, se zároveň samozřejmě angažuje v podpoře Ukrajiny. „Dnes, ve čtvrtek 3. března, se spoluúčastníme akce Studenti proti Válce. A chystáme ve spolupráci s Rektorátem ČVUT a strahovským klubem Silicon Hill trvalou sbírku v Dejvickém kampusu,“ uzavírá prezident International Student Clubu Pavel Kříž.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ILONA CHALUPSKÁ
E-mail: 
ILONA.CHALUPSKA@CVUT.CZ