Datum zveřejnění: 
1. 3. 2022
Soutěžní přehlídka Druhá kůže již deset let sleduje, jak se studentům Fakulty architektury daří navrhovat stavby pro bydlení. Vítězkou jubilejního ročníku se stala Ester Maria Dvořáková z ateliéru Redčenkov–Danda s projektem bytového domu na Drůbeží trh v Opavě. Porota ocenila promyšlený koncept a přirozenost návrhu. Vítězné práce a všechny nominované projekty jsou vystaveny do 10. března 2022 v přízemí Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Studentská soutěžní přehlídka Druhá kůže představuje nejlepší bytové stavby navržené studentkami a studenty druhého ročníku bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT v uplynulém roce. Její výsledky slouží škole k reflexi výuky i podpoře a motivaci talentovaných studentů. „Bydlení je královská disciplína. Tvoří základ architektonického navrhování a je dobře, že studenti na naší škole stavby pro bydlení navrhují už v druhém ročníku. S problematikou si umějí dobře poradit a jejich projekty jsou kvalitní,“ řekl o soutěži děkan fakulty doc. Dalibor Hlaváček. 

Soutěžní přehlídku organizuje Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Letos se jí zúčastnilo 39 prací ze 17 návrhových ateliérů. Porota vybírala soutěžící tříkolově. Do druhého kola postoupilo 9 projektů, z nichž byly ve třetím kole uděleny tři ceny a dvě čestná uznání. Zasedání poroty i vyhlášení výsledků se konalo 24. února.

Porota ve složení prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer (předseda), Ing. arch. Jakub Nakládal, Ing. arch. Jiří Zábran (za nezávislou část), Ing. arch. Martina Buřičová (za ZAN) a prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (za návrhové ateliéry Fakulty architektury ČVUT, které nenominovaly vlastní projekty) ocenila hloubku zpracování a úroveň prezentace návrhů. Současně byla pozitivně překvapena sociálním a společenským přesahem některých projektů.

Výsledky soutěžní přehlídky Druhá kůže 2021/2022:

1. cena: Ester Maria Dvořáková, Bytový dům s kavárenským zázemím (ateliér Redčenkov–Danda)
2. cena: Miroslav Faist, Bydlení Nový Střížkov (ateliér Kuzemenský–Kunarová)
3. cena: Michael Hovorka a Michal Hruška, Městské bydlení Na Knížecí (ateliér Hlaváček–Čeněk)
Čestné uznání poroty: Barbora Laššáková, Die Brücke: Most mezi ruchem a klidem (ateliér Cikán) 
Čestné uznání poroty: Tereza Voltová, Mělník, Rodinné bydlení (ateliér Seho)

1. cena 

Ester Maria Dvořáková, Bytový dům s kavárenským zázemím (ateliér Redčenkov–Danda)

Autorská zpráva:

Projekt usiluje o zastavení proluky na komplikovaném a ambiciózním místě na Drůbežím trhu v Opavě. Na místě, které zásadně proměnily boje na konci II. světové války a které se už nikdy nevzpamatovalo. Okolní objekty jsou velmi blízko a vnitroblok je aktuálně využíván jako parkovací plocha. Cílem bylo zastavit volný prostor, dotvořit uliční čáru, vyhnout se zásahům do okolních objektů a vytvořit vhodný vnitroblok. Bytový dům se snaží splynout s okolím a zároveň mu vkládá nové estetické a sociální hodnoty.

Hodnocení poroty:

Prostý obytný dům, integrálně začleněný do komplikované nárožní situace, vyřešený promyšleným architektonickým a dispozičním konceptem. Malý bytový dům dobře zapadá do okolní zástavby, dispozice, fasáda i volba materiálu jsou řešeny s nadhledem, dům působí přirozeně. Výborná práce s hmotou a kontextem, příjemná atmosféra.

2. cena

Miroslav Faist, Bydlení Nový Střížkov (ateliér Kuzemenský–Kunarová)

Autorská zpráva:

Stolová hora ukončená srázem, klidné místo pro zahradní město. Jakým způsobem zpracovat parcelu, přes kterou nemusí nikdo projíždět ani jí bloudit? Ideální místo pro mladé rodiny s dětmi, pro rezidenty, kteří chtějí bydlet ve městě, ale přesto chtějí mít svou zahrádku. Zároveň by zahradní město mělo poskytovat dostatek veřejného prostoru pro setkávání komunity nebo pro bezpečnou hru dětí. Mojí ambicí bylo spojit individuální a bytové bydlení, vytvořit tak soubor, který se odkazuje na stávající zástavbu, ale přináší i něco jiného.

Hodnocení poroty:

Ucelený a promyšlený návrh velké lokality, architektura střízlivá. Porota ocenila použité typologie objektů, kombinace řadových domů se samostatnými bytovými domy, s kvalitními dispozicemi. Dobrý sociální mix obyvatel, kvalitní veřejné a poloveřejné prostory a jejich hierarchie. Propracovaný urbanismus, mimořádné rozsahem, detailní propracování. Porota ocenila i navrženou atmosféru.

3. cena

Michael Hovorka a Michal Hruška, Městské bydlení Na Knížecí (ateliér Hlaváček–Čeněk)

Autorská zpráva:

Jak má vypadat bydlení, jestliže je investorem město? Kvalitní, dostupné, udržitelné, městotvorné. To jsou základní požadavky, které jsme si kladli při tvorbě našeho návrhu, abychom vytvořili dům, který nejen že bude utvářet své okolí, ale nabídne prostorné a příjemné bydlení. Návrh se zabývá zastavěním proluky na pražském Smíchově.

Hodnocení poroty:

Návrh je vyvážený v dispozicích, fasádách i v prezentaci. Jde o plnohodnotný městský dům s veřejnými a poloveřejnými prostory, koncept velmi vhodný pro lokalitu na Smíchově. Přidaná hodnota společenských prostor, na městské nájemné bydlení dispozičně velkorysé. Propracované řešení parteru a vnitrobloku, s příjemnou atmosférou.

Čestné uznání poroty

Barbora Laššáková, Die Brücke: Most mezi ruchem a klidem (ateliér Cikán)

Autorská zpráva:

Název domu Die Brücke – Most vychází z různorodosti funkcí propojených v domě nacházejícím se v nové čtvrti Aspern ve Vídni. Dům slouží jako spojnice mezi lidskými potřebami: prací, bydlením a relaxací, ale zároveň přemosťuje rušnou ulici Ringstrasse se zeleným a tichým vnitroblokem. V domě jsou byty se soukromými předzahrádkami, mezonetové byty, ateliéry, v přízemí kavárna a galerie.

Hodnocení poroty:

Projekt disponuje vlastním silným názorem. I přes dílčí chyby porota oceňuje kreativní koncept a jeho výstižnou prezentaci.

Čestné uznání poroty

Tereza Voltová, Mělník, Rodinné bydlení (ateliér Seho)

Autorská zpráva:

Cílem projektu bylo vytvořit bydlení pro rodiny s dětmi, které hledají něco mezi domem a bytem. Většina z bytů v domě je mezonetových s důrazem na individualitu a pocit vlastního bydlení. Dominantní schodiště uprostřed domu umožňuje samostatný vstup do vyšších pater a příjemný výhled do přilehlého parku.

Hodnocení poroty:

Sympatický dům s inovativním typologickým řešením, přesvědčivá prezentace. Kreativní prostorové zpracování

Fotografie ke stažení zde. (autor: Jiří Ryszawy, ČVUT)

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ROMANA VYLITOVÁ
E-mail: 
ROMANA.VYLITOVA@FA.CVUT.CZ