Datum zveřejnění: 
28. 2. 2022
Výzvu „Staň se hrdinou“ podpořili na podnět studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) i studenti 3. lékařské fakulty UK (3. LF) a hasiči Hasičského záchranného sboru České republiky. Dne 10. března 2022 se mnozí z nich zúčastní zápisu do registru kostní dřeně, a to v Kladně na FBMI (nám. Sítná 3105) a v Praze na 3. LF UK (Ruská 87).

Celá akce začala prosbou hasičů rozšířit na FBMI výzvu o pomoc jednadvacetiletému Davidovi, jemuž se před nedávnem obrátil život vzhůru nohama. Byla mu totiž diagnostikována aplastická anémie, vzácné onemocnění na bázi dřeňového útlumu. David nutně potřeboval transplantaci kostní dřeně.

Na základě Davidova příběhu přišli naši studenti s nápadem realizace náboru do registru kostní dřeně přímo na fakultách. Spojili se tedy s organizací Nábor hrdinů, která spolupracuje s Českým národním registrem dárců dřeně.

Jsem hrdý na studenty FBMI, kteří rychle zareagovali na výzvu, oslovili kolegy na 3. LF UK a hasiče, ukázali, že jim lidský život není lhostejný, jsou to skuteční hrdinové,“ řekl děkan FBMI prof. Rosina.

Plně podporuji tuto bohulibou aktivitu studentů obou fakult a hasičů. Jako lékař dobře vím o potřebnosti darované kostní dřeně pro pacienty s krevními chorobami. Bohužel jsem poznal závažnost těchto chorob již během studia na gymnáziu před mnoha lety, kdy na stejnou nemoc, jakou má nyní David, zemřel můj 19letý kamarád Martin. V té době ještě transplantace kostní dřeně bohužel nebyla dostupná,“ řekl děkan 3. LF UK prof. Petr Widimský.

Hasiči mají pomoc druhým zakódovanou ve svém DNA. Ostatně za záchranu lidského života jsou připraveni položit i svůj vlastní. Když přišla od našich kolegů z Karlovarského kraje výzva "Staň se hrdinou", byla pro nás jasná volba se do akce Českého národního registru dárců dřeně zapojit a Davidovi pomoct. Děkuji všem kolegům ve sboru, že svým registrem darují, nejen Davidovi, naději,“ řekl generální ředitel HZS ČR genmjr. Vladimír Vlček.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. IDA SKOPALOVÁ
E-mail: 
IDA.SKOPALOVA@CVUT.CZ