Datum zveřejnění: 
16. 2. 2022
Fakulta dopravní ČVUT v Praze má od 1.2.2022 nového děkana, profesora Ondřeje Přibyla a jedním z jeho prvních kroků byl podpis smlouvy o exkluzivní spolupráci mezi Fakultou dopravní ČVUT v Praze (www.fd.cvut.cz) a přední evropskou univerzitou TU Berlín, DAI-Laboratory (www.dai-labor.de) v oblasti zavádění autonomní mobility.

Smlouva o spolupráci byla slavnostně podpesána dne 1. 2. 2022 děkanem Fakulty dopravní prof. Ing. Ondřejem Přibylem, PhD. a vedoucím DAI-Laboratory (www.dai-labor.de) Prof. Dr.-Ing. Habil. Dr.h.c. Sahinem Albayrakem z Technische Universitat Berlin. Právě DAI-Laboratory  se zaměřuje na praktickou implementaci autonomních prostředků do chytrých měst. 

 

TU Berlin se řadí mezi špičkové evropské univerzity ( v žebříčku QS Global World Ranking figuruje na 159. místě). Jedná se tedy o execelentní spolupráci v oblasti chytré a autonomní mobility. Vzájemná spolupráce umožní zapojení českých odborníků do německých výzkumných projektů DIGINET-PS (www.diginet-ps.de) a BELNTELLI (www.be-intelli.com) včetně možnosti implementace těchto výsledků v rámci konceptu Chytré Evropské (www.gatetoeurope.eu), jejímž je Fakulta dopravní jedním z hlavních řešitelů.

Fakulta dopravní se dlouhodobě zaměřuje na chytrou a autonomní mobilitu. Byla mimo jiné úspěšným řešitelem evropského projektu H2020 MAVEN (Managing Automated Vehicles Enhances Network) i dalších národních aktivit týkajících se autonomních vozidel. Experti Fakulty dopravní, ČVUT proto během posledních let navázala řadu dalších dlouhodobých partnerství jak s evropskými, tak i americkými univerzitami, které se tímto tématem zabývají 
a řadí se mezi přední odborná výzkumná pracoviště v tomto oboru.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING.PETRA SKOLILOVA, PH.D.
E-mail: 
SKOLILOVA@FD.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 777 826 652