Datum zveřejnění: 
8. 2. 2022
Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) má od 1. února 2022 nového děkana, je jím doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. Z Fakulty architektury chce vybudovat nejlepší školu architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru.

Architekt a dosavadní vedoucí Ústavu navrhování II má zkušenosti z architektonické praxe i z dlouholetého působení v akademickém prostředí. Zastupuje FA v řídící radě Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), která se soustředí na zvyšování kvality architektonického vzdělávání v Evropě, vedl tým ČVUT Solar Decathlon, který byl pro FA i celé ČVUT velkým úspěchem i zviditelněním v mezinárodním měřítku.

„Zvolení děkanem vnímám s pokorou a zároveň jako velkou výzvu. Fakulta architektury ČVUT je největší školou architektury v ČR. Má tak největší zodpovědnost za utváření budoucí podoby našich profesí. Její současná podoba je výsledkem tradice a dlouholetého vývoje a především pak období po roce 2006, kdy došlo k zásadní reorganizaci. Nyní se nacházíme v momentě, kdy je čas zúročit zkušenosti z předchozích let a dát škole nový impuls. A na ten proces se těším,“ řekl o svém jmenování Dalibor Hlaváček, který se funkce děkana ujal 1. února. Vystřídal profesora Ladislava Lábuse, který řídil fakultu po dvě volební období od roku 2014.

Dalibor Hlaváček vyzdvihuje, že převzal dobře zaběhnutou instituci, která je díky dvěma předchozím děkanům, týmu vedoucích ústavů, pedagogickému sboru i vynikajícím studentům v dobré kondici a nemusí řešit žádné akutní problémy. Zároveň chce ale školu posouvat k novým výzvám.

Zdůrazňuje výjimečné kurikulum tří studijních programů – Architektury a urbanismu, Krajinářské architektury a Designu, které fakulta nabízí. Právě z potenciálu tří oborů v „jednom domě“ chce Dalibor Hlaváček vytěžit co možná nejvíce. Mezioborovost by se měla odrazit ve studijním plánu, který má být jednodušší a teoretické předměty více provázané s ateliérovou výukou.

Další oblast, kterou plánuje nový děkan akcentovat, je udržitelné navrhování. „Evropa se má stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Součástí strategie je iniciativa Nový evropský Bauhaus, která se zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic. Fakulta architektury musí na toto téma jako největší škola architektury daleko více reagovat. Mělo by prostupovat nejen obsahem výuky a výzkumu, ale mělo by se odrazit v celém životě fakulty“, představuje svoji strategii.

Fakultu architektury plánuje více otevřít do zahraničí. Chce systematicky podporovat hostující pedagogy a ateliéry vedené zahraničními profesory, usilovat o umístění FA ČVUT v QS World University Rankings a pracovat na validaci Královského institutu britských architektů RIBA.

V nejbližších týdnech vidí nový děkan FA ČVUT velkou výzvu v návratu fakulty do života po pandemii. Zaměřit se chce i na vnitřní prostředí fakulty, vidí ho otevřenější, inkluzivní a podporující. „V této chvíli sestavuji tým, který bude mít za úkol přípravu genderového auditu a plán jeho implementace nebo přípravu institutu ombudsmanky / ombudsmana. Toto téma rezonuje čím dál více na českých univerzitách, hovořit se o něm začíná i na ČVUT. Chceme jít příkladem.“

Doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. je autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. Mezi lety 2001–2002 působil v Renzo Piano Building Workshop v Janově, v letech 2005–2008 v atelieru Hlaváček a partner (nyní Hlaváček architekti), v roce 2008 založil vlastní architektonickou kancelář. V letech 2011–2013 vedl tým ČVUT Solar Decathlon. Je členem rady Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), na FA ČVUT je garantem předmětu Ekologie, vede ateliér a od roku 2018 řídí Ústav navrhování II. Je autorem a spoluautorem mnoha oceněných projektů a staveb.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
ROTTOKAT@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 778 750 052