Datum zveřejnění: 
1. 2. 2022
V úterý 1. února 2022 se na čtyři roky ujímá funkce děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Nahrazuje tak ve funkci prof. Ing. Igora Jexe, DrSc., který fakultu řídil dvě volební období, tedy od roku 2014. Nový děkan chce fakultu i nadále vést jako přírodovědnou výzkumnou základnu ČVUT v Praze, a podílet se tak na snaze prosadit univerzitu mezi přední evropské technické univerzity.

„Naše fakulta má jako vědecko-pedagogická instituce velmi dobré jméno a spolupracuje s řadou předních vědeckých pracovišť a univerzit po celém světě. Být absolventem Jaderky už něco znamená, zaměstnavatelé dobře vědí, že jsme zárukou kvality, a o práci proto nemají naši studenti nouzi. Za to je třeba poděkovat všem mým předchůdcům a kolegům, kteří na fakultě kdy působili a působí,“ říká doc. Václav Čuba, nový děkan FJFI. Fakulta se dlouhodobě chlubí prakticky stoprocentní zaměstnaností svých absolventů a vysokým kreditem mezi svými partnery z komerčního světa.

Nový děkan chce navázat na předchozí úspěšné období, kdy se fakultě podařilo získat několik velkých projektů za více než půl miliardy korun. Díky tomu vznikly nejen nové programy, ale především řada nových laboratoří určených pro studenty. Zmiňme například nově vytvořený PlasmaLab, jenž bude slavnostně otevřen 17. února 2022. „Fakulta má také silnou vazbu na přední výzkumné instituce v oblasti částicové fyziky jako je CERN nebo BNL, což budu i nadále podporovat,“ uvádí nový děkan.

Současně nechce doc. Václav Čuba zapomínat ani na vnitřní strukturu a zázemí FJFI. Mezi jeho záměry patří posílení a další rozvoj vnitřní komunikace a intenzivnější spolupráce kateder. Jednou z novinek, které slíbil ve svém volebním programu, je zřízení pozice ombudsmana pro komunikaci a řešení případných nedorozumění mezi pedagogy a studenty.

Děkan a nové vedení fakulty budou i nadále pečovat o udržení vysoké kvality a prestiže fakultních výzkumných aktivit. Tomu by mělo napomoci snížení administrativní zátěže vědců reorganizací vnitřní struktury FJFI, aby akademičtí a vědečtí pracovníci mohli svou energii co nejvíce soustředit na výuku a vědu. V oblasti výuky chce pan děkan podpořit možnosti výuky v anglickém jazyce nejen pro zahraniční studenty, ale i pro ostatní zájemce.  Chce také pedagogům nabídnout podporu pro lepší přípravu na výuku i pro zlepšení kvality hybridní výuky s využitím moderních elektronických nástrojů nejen pro případné další období karantén. „Musíme nabídnout mladším pedagogům a doktorandům možnost naučit se dobře učit, protože to není samozřejmost. Zájemcům například nabídneme semináře zaměřené na didaktiku různých oborů,“ vysvětluje doc. Václav Čuba.

V neposlední řadě pak bude nový děkan hledat zdroje financování mezioborového výzkumu i v oblastech takzvané zelené ekonomiky. V rámci chystaných výzev Národního plánu obnovy (NPO) či operačního programu Jana Amose Komenského (OP JAK) připravuje spolupráci s dalšími výzkumnými týmy napříč ČVUT. „Naše fakulta je unikátní, ale současně je součástí většího celku ČVUT, čehož bychom se měli snažit maximálně využít. ČVUT je silná univerzita a na rozdíl od ostatních velkých českých univerzit má výhodu v jednotném zaměření na technické vědy. Je tedy dobré posilovat mezioborový výzkum, kooperaci a zvyšovat společnou prestiž fakulty i ČVUT,“ dodává doc. Václav Čuba. Výsledkem jedné takové mezioborové spolupráce je i připravovaný obor Kvantová informatika zaštiťovaný čtyřmi fakultami ČVUT (vedle FJFI ještě Fakulta informačních technologií, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní).

Kompletní program, se kterým doc. Václav Čuba vstupoval do volby děkana, najdete na webových stránkách fakulty.

Výsledky volby děkana jsme zveřejnili den po volbě, která proběhla v pondělí 13. prosince 2021.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
JAN KADEŘÁBEK
E-mail: 
JAN.KADERABEK@FJFI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 603 444 144