Datum zveřejnění: 
31. 1. 2022
Online Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v pátek 4. února nabídne uchazečům o studium nejen rozhovory s akademiky o přijímacím řízení, stávajícími studenty o studiu a životě na vysoké škole, ale také se budou moci seznámit se zkušenostmi z praxe absolventů fakulty. Ing. Martin Hrouda a Ing. arch. et. Ing. Jiří Kotal budou mluvit o tom, jak propojili svůj zápal pro stavařinu, skateboarding a využití veřejného prostoru tak, aby vznikla místa vybízející k sociální interakci. V průběhu celého vysílání budou mít uchazeči zároveň možnost živě pokládat dotazy všem hostům. Online vysílání bude probíhat od 10.00 do 13.00 hodin na https://stavarna.online/. Webová aplikace stavarna.online již přitom běží už nyní a návštěvníci tu mohou získat informace o studijních programech nebo si virtuálně projít fakultu.

„Online vysílání Dne otevřených dveří jsme připravili tak, aby si uchazeči o studium mohli vybrat bloky, které chtějí sledovat. V jejich rámci hovoříme jak o možnostech studia na fakultě, studijních směrech, ale věnujeme se i konkrétně přijímacímu řízení z matematiky a pohovoru z architektury. Prostor tu mají také stávající studenti, kteří mluví o svých zkušenostech jak se studiem, tak i s životem v Praze, bydlením nebo třeba s tím, co vše lze stíhat,“ popisuje akci prof. Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Letošní novinkou online Dne otevřených dveří bude rozhovor i se dvěma absolventy, takže si uchazeči budou moci udělat představu i o pestrosti uplatnění po absolutoriu. Ing. Martin Hrouda vystudoval obor Pozemní stavby, Ing. arch. et. Ing. Jiří Kotal je absolventem programů Budovy a prostředí a Architektura a urbanismus. Jejich společnou filozofií je propojení freestylových sportů s plánováním měst tak, aby vznikl co nejatraktivnější sociální prostor jak pro jezdce, tak i pro širší veřejnost.

Velký zájem v průběhu celého online vysílání se opět předpokládá o možnost pokládat naživo dotazy hostům ve vysílacím studiu. „Uchazeči si cení možnosti dostat prakticky ihned odpovědi na svoje otázky a ptají se hodně. Dotazy jsou přitom tematicky široké – od podmínek přijetí, prominutí přijímaček z matematiky, prací na pohovor z architektury přes ubytování, sportovní vyžití, nabídku jazyků až po studium v zahraničí či šíři uplatnění,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT.

Na webu stavarna.online se přitom již nyní mohou návštěvníci seznámit s předtočeným představením jednotlivých studijních programů a také se virtuálně podívat do mnoha fakultních prostor, celkem je tu k dispozici na 40 „pointů“. Trasu prohlídky si každý může zvolit sám podle toho, co ho zajímá.

Web bude v plné verzi fungovat i po Dni otevřených dveří, k dispozici bude i záznam z živé části Dne otevřených dveří. Pokud na sebe uchazeči uvedou kontakt, budou dostávat aktuální informace o přijímacím řízení a studiu, včetně informací souvisejících s epidemiologickými opatřeními.

Více informaci na www.fsv.cvut.cz a https://stavarna.online/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ
E-mail: 
LIDMILA.KABRTOVA@FSV.CVUT.CZ
Telefon: 
602 275 716