Datum zveřejnění: 
27. 1. 2022
Aby mohli sportovci podávat co nejlepší výsledky, musí být stoprocentně zdraví. Proto je nutné doplnit tréninkový proces o regenerační fázi, a to už od útlého věku sportovců. Díky možnostem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) započala spolupráce s hokejovým klubem Rytíři Kladno v oblasti rehabilitace mládežnických hokejových oddílů.

Studenti posledních ročníků studijního programu Fyzioterapie zabezpečují léčebně rehabilitační péči mladých hokejistů. Starají se o jejich pohybový aparát v rámci regenerace po sportovním výkonu a terapie drobných zranění či prevence.

Sabina Matoušková, budoucí fyzioterapeutka, ke spolupráci dodává: „Ve svém volném čase se často pohybuji v hokejovém prostředí a mnohdy pozoruji nedostatky v kompenzaci jednostranné fyzické zátěže nebo v dokončení rehabilitačního procesu po zranění. Hráči věnují málo času kompenzačním cvikům a stále častěji se u nich objevuje vadné držení těla a s tím spojená bolest, která v některých případech vede až k ukončení jejich aktivní sportovní kariéry v mládežnických klubech. Mou snahou je naučit hráče starat se o své tělo a vybudovat si návyky, které se jim budou hodit i v dalších hokejových sezónách. Díky této spolupráci jsem se naučila aplikovat své poznatky v praxi. Další činností je péče o zraněné, kdy fyzioterapeut týmu vyšetří zraněné hráče a na základě jeho cenných rad pak pokračujeme v terapii. Pevně věřím, že tyto zkušenosti zúročím ve svém budoucím povolání, kde bych se chtěla zaměřit právě na sportovní fyzioterapii.“

Vzhledem k tomu, že nyní je kladenský zimní stadion v rekonstrukci, probíhá rehabilitační péče v budově fakulty (budova bývalých Kasáren) ve fyzioterapeutické ordinaci, která je studentům posledních ročníků k dispozici.

Ing. Aleš Příhoda, pedagog FBMI, k tomu doplňuje: „Tato spolupráce je pro nás velmi přínosná, neboť nejen že studenti získají cenné praktické zkušenosti a pomohou s rehabilitací mladých sportovců, ale rovněž získají data a podklady i pro své závěrečné práce.“

„Studenti se mohou díky této spolupráci rozvíjet a naši hráči tak mají kvalitní péči. Pro obě strany to dává smysl. Jsme velice rádi, že jsme se do spolupráce pustili. Mám i od našich kluků skvělou zpětnou vazbu k této rehabilitaci,“ říká Jan Kregl, generální manažer mládežnických kategorií Rytířů Kladno.

Stále více se ukazuje, že profese fyzioterapeuta je v praxi velmi žádaná, a i to je důvodem, že je na FBMI o tento bakalářský studijní program velký zájem. V loňském roce fakulta rozšířila studium fyzioterapie o navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ALEŠ PŘÍHODA
E-mail: 
ALES.PRIHODA@FBMI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 605 239 469