Datum zveřejnění: 
8. 12. 2021
Pražské veřejné vysoké školy sdružené do projektu Study in Prague, jehož cílem je společně propagovat cizojazyčné programy, v pátek 3. prosince slavnostně udělily speciální stipendium prof. Miroslava Vlčka zahraničním studentům – samoplátcům. Slavnostní ceremonie se odehrála v Rezidenci primátora Magistrátu hl. města Prahy, kterou konsorciu zapůjčil primátor Prahy pan Zdeněk Hřib.

Pražské veřejné vysoké školy sdružené do projektu Study in Prague, jehož cílem je společně propagovat cizojazyčné programy, v pátek 3. prosince slavnostně udělily speciální stipendium prof. Miroslava Vlčka zahraničním studentům – samoplátcům. Slavnostní ceremonie se odehrála v Rezidenci primátora Magistrátu hl. města Prahy, kterou konsorciu zapůjčil primátor Prahy pan Zdeněk Hřib.  

Bývalý prorektor pro zahraniční vztahy prof. Miroslav Vlček se zasloužil o vznik pražského konsorcia Study in Prague, kdy se jeho myšlenka - spojit vysoké školy a propagovat se navzájem - zhmotnila v roce 2015. Na jeho počest bylo vytvořeno speciální stipendium pro zahraniční studenty – samoplátce. Aktuálně jsou do projektu zapojeny tyto univerzity: České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie múzických umění a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.

Speciální stipendium dostali studenti, kteří nad rámec svého studia v anglickém jazyce přispívají k šíření dobrého jména jejich domovské univerzity, Prahy a českého vysokého školství jako takového. Oceněnou studentkou za ČVUT je, již absolventka anglického programu Electrical Engineering and Computer Science, Kamila Babayeva z Fakulty elektrotechnické. Kamila se zasloužila nejen o propagaci svého programu na FEL a ČVUT směrem do zahraničí, ale byla vybrána i pro její výzkumnou činnost, kterou prezentovala v zahraničí na konferencích a představila tak Prahu jako ideální město pro studium a výzkum. Oceněna byla rovněž její pomoc, kterou věnovala dalším zahraničním studentům na ČVUT při nelehkých situacích v průběhu studia.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Erika Ľahká
E-mail: 
erika.lahka@cvut.cz
Telefon: 
+420 725 826 888