Datum zveřejnění: 
6. 12. 2021
Vzhledem k současné situaci ovlivněné pandemií Covid-19, kdy je nedostatek krve v nemocnicích, a rovněž díky zvyšujícímu se počtu pozitivních Covid-19, kteří jsou hospitalizováni v nemocnicích na JIP a ARO, rozhodlo se téměř pět desítek studentů studijního programu Zdravotnické záchranářství Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze pro hromadnou akci darování krve v Oblastní nemocnici Kladno. Po prvním screeningu a současně po vyřazení z důvodu respiračních onemocnění nakonec na nedostatek krve upozorní celkem 30 studentů, kteří v úterý 7. prosince 2021 společně darují krev.

Budoucí záchranáři, ale i další studenti fakulty, se aktivně zapojují nejen prostřednictvím svých odborných praxí do pomoci s pandemickou situací, jak v nemocnicích, tak v sociálních a zdravotnických zařízeních. Jedním ze studentů, který výzvu vyslyšel, je Šimon Kořínek: „Hlavní motivací zapojit se do této akce bylo volání nemocnic po dárcích krve. Rád přispěji a těší mě, že tím mohu někomu třeba zachránit i život.“

Dlouho jsme se odhodlávaly, že půjdeme darovat krev, ale chyběl nám počáteční impulz, který přišel až nyní po nástupu na fakultu, a to právě v době, kdy je krve nedostatek“, shodně vypovídají Sarah Jessica Stogel a Michaela Beťková, studentky 1. ročníku.

„Oblastní nemocnice Kladno velmi úzce spolupracuje s FBMI. Sama na fakultě působím jako pedagog. V minulosti nám studenti fakulty vždy velmi ochotně pomohli, a proto mám z další jejich akce radost a velmi si tohoto počinu vážím. Krve je obecně nedostatek, a proto doufám, že někteří ze studentů nám třeba zůstanou věrni i jako pravidelní dárci,“ doplňuje Ing. Lucie Lidická, Hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno. 

Mgr. Pavel Böhm, MBA, pedagog FBMI a současně zdravotnický záchranář, upřesňuje: „Jsem rád, že na výzvu k darování krve zareagovalo tolik našich studentů. Profese zdravotnický záchranář s sebou nese určitou společenskou prestiž, ze které rovněž vyplývají povinnosti. Jednou z nich je být příkladem ostatním. Velmi si vážím všech studentů, kteří se rozhodli takto nezištně pomoci, ale i těch, kteří se výzvy z důvodu nemoci nemohli nyní účastnit. Pevně věřím, že tato akce bude motivací k tomu, aby se nejen další studenti stali pravidelnými dárci krve. Chceme takto oslovit i širokou veřejnost.

Přáli bychom si, aby se tato předvánoční akce stala tradicí a aby se do ní zapojovalo co nejvíce dárců nejen z řad studentů.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. PAVEL BÖHM, MBA
E-mail: 
PAVEL.BOHM@FBMI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 224 357 946