Datum zveřejnění: 
2. 12. 2021
Po téměř dvou letech se 3. prosince 2021 zájemcům o studium opět otevřou dveře Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. K vidění bude zásah složek IZS ve virtuálním prostředí, hi-tech simulátor kojence či laboratoř, kde vznikal unikátní nouzový plicní ventilátor CoroVent, na jehož vývoji spolupracovali i studenti.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout laboratoře i odborné učebny pro výuku zdravotnických studijních programů, zejména pak Laboratoř anatomických modelů s plastinovanými těly, Laboratoř biochemie, plně vybavenou fakultní sanitku nebo sofistikovaný high-tech simulátor kojence nebo unikátní Laboratoř robotické rehabilitace.

Pro zájemce o studium bezpečnostních programů je připravena unikátní učebna pro trénink postupů zásahů složek IZS ve virtuálním prostředí, která slouží pro výcvik krizových manažerů. Simulace jsou doplněny o videomapping, který umožňuje doplňující vizualizaci mimořádných událostí, včetně zobrazení následků na okolní krajinu různého typu, městskou a průmyslovou zástavbu či letiště. Při výuce je tedy využito vysoké variability modelu a demonstrace vlivu okolního terénu na vývoj mimořádné události.

Pro technicky zaměřené zájemce o studium bude k nahlédnutí např. Laboratoř jednotky intenzivní péče s celotělovým simulátorem, Laboratoř nekonvenční plicní ventilace, Laboratoř kontaktních čoček, bio-elektromagnetizmu a spousta dalších.

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., k tomu dodává: „Naše fakulta usiluje o co nejlepší podmínky pro studium, a to jak výukových prostor, tak zejména unikátních laboratoří s nejnovější přístrojovou technikou a technologiemi a samozřejmě i dostatečným zázemím pro studenty.“

Při vstupu na fakultu bude nutné dodržovat platná protiepidemická opatření zveřejněná na webu fakulty. Více o akci, studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. IDA SKOPALOVÁ
E-mail: 
IDA.SKOPALOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 224 355 053