Datum zveřejnění: 
30. 11. 2021
Ve středu 24. listopadu 2021 se uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce v Betlémské kapli, kterým si fakulta připomněla 45. výročí své samostatnosti. Na oslavě, při níž se nejvýznamnější představitelé fakulty představili v nových talárech od Liběny Rochové, byly předány medaile významným osobnostem, udělena Cena děkana nejlepším studentům, zahájeny dvě výstavy a pokřtěny dvě nové knihy.

Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má dlouhou tradici, tvořila vždy přirozenou součást vzdělání techniků. Fakulta architektury ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od 22. 9. 1976, kdy vstoupil v platnost předpis o fakultách architektury na technických univerzitách v Praze, Brně a v Bratislavě. „Obnovení samostatných fakult architektury vyčleněním architektonických oborů z fakult stavebních v roce 1976 bylo motivováno především snahou vytvořit samostatnější a specifičtější prostředí pro vzdělávání architektů i pozemních stavitelů,“ vysvětluje děkan FA ČVUT Ladislav Lábus.

V rámci bohatého programu oslav byly medailemi oceněny osobnosti, které dosáhly významných počinů ve vědecké, pedagogické a umělecké činnosti.

Felberovu medaili I. stupně – zlatou získal prof. Ing. arch. Jan Jehlík a prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Felberova medaile se uděluje jako pocta pracovníkům za významnou pedagogickou a vědeckou činnost ve prospěch ČVUT.

Medaili ČVUT I. stupně – zlatou získala RNDr. Dana Kolářová. Medaile ČVUT je určena pro osobnosti, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity doma nebo v zahraničí.

Medaili FA ČVUT za přispění k rozvoji fakulty získala Ing. arch. Naděžda Goryczková, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Jan Kasl, doc. Ing. arch. Patrik Kotas, prof. Ing. arch. Roman Koucký, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, CSc., prof. Ing. arch. Vladimír Krátký, prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing. arch. Pavol Paňák a Ing. Pavel Štěpán.

Zdůvodnění jednotlivých ocenění najdou zájemci na webových stránkách fakulty.

 

Ceny děkana

Každý semestr vzniká na Fakultě architektury přibližně 1000 ateliérových prací. Díky elektronické galerii  na webu Fakulty architektury ČVUT je možné si je kdykoliv procházet, vyhledávat a filtrovat podle různých kritérií. Nová soutěž Cena děkana chce  vyzdvihnout a ocenit mimořádné studentské práce a motivovat studenty k dalším kvalitním počinům.

V rámci oslav předal děkan Ladislav Lábus ceny vítězům.

V kategorii Cena děkana za semestrální projekt zvítězil Filip Bernard s projektem Český dům na Tchaj-wanu, který vypracoval v ateliéru Ondřeje Císlera a Lenky Milerové.

V kategorii Cena děkana za diplomní projekt zvítězil Jan Pernekr s projektem Bubenečský Břeh, který zpracoval pod vedením Borise Redčenkova.

Vítězem kategorie Cena děkana za vědu a výzkum se stal Jan Petrš s projektem Stavební robotické systémy, který zpracoval v ateliéru Miloše Floriána.

 

Křest nových knih a zahájení dvou výstav

Během slavnosti byly představeny a pokřtěny dvě nové knihy. Novodobou historii Fakulty architektury v Praze shrnuje kniha Vzpomínky a poznámky, která byla vydána k jubileu výuky architektury na ČVUT v Praze v letech 1920–2020. Jejím autorem je významný český historik architektury a pedagog profesor Vladimír Šlapeta.

Při příležitosti 45. výročí obnovení své samostatnosti vydala fakulta publikaci Architektura dnes 1976–2021. Alma mater dnes, která přináší stručný přehled historie fakulty, kompletní soupis členů vedení fakulty, pedagogického sboru, zahraničních hostů, udělených akademických titulů a ocenění, seznamy absolventů studia, vydané knižní publikace a rozhovory. Velký prostor je v knize věnován obrazové části, která nabízí výběr nejpozoruhodnějších realizovaných projektů pedagogů a nejoceňovanějších studentských prací.

To, že v ateliérech fakulty v současné době vyučují architektky a architekti, kteří nepochybně patří k těm nejlepším, se můžete přesvědčit na výstavě FA 45/1976–2021/Alma Mater Dnes v Galerii Jaroslava Fragnera, která představuje nejlepší realizované práce pedagogů Fakulty architektury za posledních 5 let.

Poslední zahájenou výstavou je výstava 25 let soutěže Urban Design Award, kterou je možné spatřit venku před vstupem do Galerie Jaroslava Fragnera. Do této soutěže se během 25 let jej existence přihlásilo přes 750 projektů z 11 univerzit, oceněno bylo 269 studentů se 172 projekty.

Fotogalerie ze slavnosti v Betlémské kapli

Fotogalerie ze zahájení výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ROMANA VYLITOVÁ
E-mail: 
ROMANA.VYLITOVA@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
723 138 565