Datum zveřejnění: 
26. 11. 2021
Projekty Junior Star podpořené Grantovou agenturou České republiky mají za cíl podpořit nejlepší začínající vědce do 8 let po získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak věnovat se vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu a podpořit excelenci. V letošní výzvě bylo ve všech vědních oborech v celé ČR podpořeno pouze 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Z toho byly podpořeny dva projekty z ČVUT v Praze, konkrétně z Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní.

Příjemcem této prestižní podpory z Fakulty dopravní ČVUT je Ing. Tomáš Fíla, Ph.D., z Ústavu mechaniky a materiálů. Jeho projekt je zaměřen na využití rychlého zábleskového RTG zobrazování pro popis chování materiálů při rázovém zatížení. Rozpočet grantu s více než 20 miliony Kč umožní rozšíření výzkumné infrastruktury laboratoře DynLab, kterou Dr. Fíla vede, a vytvoření silné výzkumné skupiny mladých pracovníků Ústavu mechaniky a materiálů věnující se tomuto perspektivnímu tématu.

„Jsem hrdý, že jsme uspěli v konkurenci více než 300 přihlášených projektů a jsme mezi 16 podpořenými návrhy. Pětiletý grant nám umožní rozšířit výzkumnou infrastrukturu naší laboratoře DynLab a vytvořit silnou výzkumnou skupinu v perspektivní oblasti výzkumu chování materiálů,“ říká Ing. Tomáš Fíla, Ph.D., z Fakulty dopravní ČVUT.   

Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, bude moci díky grantu během následujících pěti let financovat i výzkumnice z Fakulty elektrotechnické ČVUT, RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D., s projektem Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer. Z šestnácti vybraných vysoce výběrových projektů pouze jeden, Dr. Zuzany Kúkelové, spadá do oblasti informatiky.

Dr. Zuzana Kúkelová působí na katedře kybernetiky ve Skupině vizuálního rozpoznávání, kterou vede prof. Jiří Matas. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT tak budou působit již tři nositelé tohoto prestižního ocenění. V roce 2020 se je podařilo získat doktoru Giorgiosu Toliasovi (rovněž ze Skupiny vizuálního rozpoznávání katedry kybernetiky) a doc. Miloslavu Čapkovi z katedry elektromagnetického pole.

Polovina podpořených projektů bude řešena od příštího roku na Akademii věd České republiky, tři projekty na Masarykově univerzitě v Brně a dva na ČVUT v Praze. Po jednom projektu pak na České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Další informace o grantech JUNIOR STAR od GA ČR najdete prostřednictvím odkazu https://gacr.cz/prestizni-granty-junior-star-ziska-16-zacinajicich-vedcu/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 605 763 506