Datum zveřejnění: 
1. 11. 2021
Začátek listopadu je na Fakultě architektury ČVUT v Praze tradičně ve znamení dnů otevřených dveří. Bývají dřív než na jiných fakultách, protože termín pro odevzdání přihlášek na bakalářské studium je zde každoročně už 30. listopadu. Zájemci o studium architektury, krajinářské architektury, nebo designu mají proto nejvyšší čas se rozhodnout, jestli přihlášku podají a dny otevřených dveří jim mohou jejich dilema usnadnit.

„Dny otevřených dveří plánujeme na pátek 5. a sobotu 6. listopadu tak, aby se jich mohli zúčastnit zájemci z blízkých i vzdálenějších míst a příliš nezameškali svou stávající výuku, nebo si nemuseli brát dovolenou. Většina programu se koná kontaktně, některé přednášky jsou online, a budou k dispozici v přímém streamu na YouTube kanálu fakulty. Veškerý připravovaný program je pro všechny zdarma, kvůli omezeným kapacitám je však nutné se na některé akce předem registrovat,“ říká proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař.

Na co se mohou návštěvníci těšit? Kromě tradičních komentovaných prohlídek po budově a přednášky o možnostech studia je jistě zaujme přednáška o kresbě jako dorozumívacím jazyku architekta a designéra nebo přednáška o krásách geometrie v architektuře a designu. Dále pak bude možné absolvovat kurzy kresby a deskriptivní geometrie a vyzkoušet přijímací pohovor nanečisto. Dny otevřených dveří ukončí v sobotu večer promítání dokumentu Aalto: Architektura emocí o jednom z nejvýznamnějších moderních architektů současnosti Alvaru Aaltovi.  

Čekání na přednášky, kurzy a prohlídky si návštěvníci budou moci zpříjemnit nejen šálkem kávy ve fakultním ArchiCafé (pouze v pátek), ale také zhlédnutím několika výstav, nebo zjišťováním volnočasových příležitostí vysokoškoláků u stánků studentských klubů, Kariérního centra ČVUT a Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (po oba dny).

Veškeré informace o přijímacím řízení, které bude probíhat v termínu 17.–28. 1. 2022 (1. kolo) a 7.–11. 3. 2022 (2. kolo), včetně vzorových testů a statistik v minulých letech najdete na stránkách přijímacího řízení. V části FAQ jsou odpovědi na nejčastější otázky o přijímacím řízení. 

Program Dnů otevřených dveří na Fakultě architektury ČVUT

pátek 5. 11. 2021

 • 9.00–13.30 – přípravné kurzy kresby (kontaktně s nutností registrace předem, kapacita míst omezena)
 • 9.00–12.00 – komentované prohlídky po budově FA ČVUT (kontaktně, s nutností registrace předem, kapacita míst omezena)
 • 12.30–14.30 – přednáška Studujte na FA ČVUT (kontaktně bez nutnosti registrace, online na YouTube FA ČVUT)
 • 15.00–16.00 – komentovaná prohlídka výstavy 1:1 lab 2011-2021
 • 16.30–17.30 – teoretická přednáška Krásy geometrie v architektuře a designu (kontaktně a online s nutností registrace)
 • 17.45–19.15 – přípravný kurz deskriptivní geometrie (kontaktně a online s nutností registrace předem, kapacita míst omezena)

Sobota 6. 11. 2021

 • 9.00–12.30 – přípravné kurzy kresby (kontaktně s nutností registrace předem, kapacita míst omezena)
 • 10.00–13.30 – komentované prohlídky po budově FA ČVUT (kontaktně s nutností registrace předem, kapacita míst omezena)
 • 10.00–11.00 a 11.30–12.30 – simulace přijímacího pohovoru
 • 15.30–18.00 – přednáška K čemu slouží kresba a jak se pomocí kresby prezentovat – třeba u přijímacího pohovoru (kontaktně a online na YouTube FA ČVUT, bez nutnosti registrace předem)
 • 18.00–22.00 – Promítání filmu Aalto: Architektura emocí (kontaktně, bez nutnosti registrace předem)

Doprovodný program:

 • Výstava 1:1 lab 2011–2021
 • Výstava Architektura reciprocity
 • Výstava nejúspěšnějších prací studentů Fakulty architektury ČVUT
 • Informační stánky studentských spolků, Kariérního centra ČVUT, Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT a společnosti SCIO.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří a přihlašování na jednotlivé akce je možné na webu www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči: https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/dny-otevrenych-dveri

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ROMANA VYLITOVÁ
E-mail: 
ROMANA.VYLITOVA@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
723 138 565
Pracoviště: 
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE