Datum zveřejnění: 
21. 10. 2021
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI), konkrétně její vědci Dr. Ondřej Fišer, Ing. Tomáš Pokorný a doc. David Vrba z výzkumného týmu Bioelektromagnetizmu, spolupracují s lékaři z Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a Karlovarské krajské nemocnice na zvýšení úspěšnosti a bezpečnosti katetrizačního uzávěru ouška levé srdeční síně.

Tento typ zákroku je indikován pacientům trpících fibrilací síní se zvýšeným rizikem vzniku trombu, u kterých selhává antikoagulační léčba vzhledem k vysokému riziku vnitřního krvácení. Tito pacienti jsou výrazně ohroženi cévní mozkovou příhodou, neboť k možnému vzniku trombu nejčastěji dochází právě v oušku levé srdeční síně, odkud skrze levou komoru míří tromb nejčastěji přímo do mozku. Uzavřením ouška levé srdeční síně dojde k zamezení vzniku trombu a tím i ke snížení rizika vzniku cévní mozkové příhody.

„Před samotným zákrokem je na FBMI připraven fyzický model srdce pacienta, což znamená, že nejprve vytvoříme počítačovou předlohu modelu srdce z pacientských CT snímků a následně vyrobíme model pomocí 3D tisku,“ dodává doc. David Vrba z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Simulace zákroku slouží lékařům z Kardiologické kliniky FNKV k nalezení ideálního místa pro punkci mezisíňové přepážky, což je jedním z klíčových momentů dané procedury, který může zásadně ovlivnit její další průběh. Dr. Ondřej Fišer doplňuje: „Díky možnosti „in vitro“ simulace dochází k individualizaci průběhu výkonu s ohledem na anatomické poměry srdce daného pacienta, což je důležité nejen pro efektivitu, ale i bezpečnost zákroku.“

Nově navázaná spolupráce týmu Bioelektromagnetizmu z katedry biomedicínské techniky FBMI s Kardiologickou klinikou FNKV a Karlovarskou krajskou nemocnicí tak pomáhá optimalizovat výkon uzávěru LAA u pacientů se síňovou fibrilací.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ONDŘEJ FIŠER, PH.D.
E-mail: 
ONDREJ.FISER@FBMI.CVUT.CZ
Telefon: 
721 283 575