Datum zveřejnění: 
12. 10. 2021
Rovnou dva týmy dvou českých univerzit se sešly v reprezentativních prostorách ČVUT, aby si osobně převzaly Cenu evropského občana. Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali ocenění již v roce 2020 za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“. Za rok 2021 si cenu odneslo brněnské Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity za projekt MUNI POMÁHÁ. Medaile týmy obdržely při slavnostní ceremonii v pondělí 11. října 2021 z rukou Dity Charanzové, místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) a kancléřky Ceny evropského občana, poté, co z důvodu pandemických omezení nebylo možné akt uspořádat dříve.

O obou oceněních rozhodly na jaře letošního a loňského roku poroty složené ze zástupců Evropského parlamentu a významných osobností české občanské společnosti. Evropský parlament každoročně oceňuje projekty se společenským přesahem v jednotlivých členských státech EU.

„Oba oceněné projekty spojují dvě důležité vlastnosti: inovace a solidarita. Naše univerzity, výzkumná pracoviště a naši studenti dokazují, že patří k nejlepším na světě. Oba projekty významně pomohly v boji s covidem. Máme být na co hrdí,“ zdůrazňuje Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu a kancléřka Ceny evropského občana, která se v EP zaměřuje zejména na oblast ochrany spotřebitele, digitální ekonomiku a mezinárodní obchod.

„Věda musí být ve službách společnosti. Za ČVUT jsem rád, že k tomuto poslání naši výzkumníci z institutu CIIRC se svou vysoce profesionální ochrannou polomaskou z 3D tisku přispěli,“ doplňuje Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Ochrannou polomasku skládající se z těla tisknutého na speciálních 3D tiskárnách a externího filtru vyvinuli vědci během jediného březnového týdne v roce 2020 díky moderním technologiím v novém centru pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP. Polomaska získala certifikaci podle evropských norem a její tisková data byla prostřednictvím spin-off firmy ČVUT TRIX Connections sdílena pro nekomerční účely. Dostala se tak ke stovce organizací ve třiceti zemích světa včetně amerického námořnictva či NATO. Následně se podařilo realizovat model pro sériovou výrobu a ve spolupráci s tuzemskými firmami masku začít vyrábět.

„Dnešní převzetí medaile je pro nás velmi symbolické: připomněli jsme si emotivní okamžiky minulého roku, kdy jsme dny i noci strávili v práci vývojem masky. Kromě dobrého pocitu jsme získali úplně nové zkušenosti z pro nás do té doby neznámé oblasti – tedy jak rychle dostat vynález z akademické sféry ven, a pak hlavně do průmyslové výroby,“ vzpomíná Vít Dočkal za tým CIIRC ČVUT a dodává: „Cena je oceněním spolupráce české vědy s českými firmami.“ Dalšími členy jádra týmu jsou Alexandr Lazarov, Pavel Burget, Jaroslav Lískovec a Petr Kadera.

Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity získalo ocenění za účinnou schopnost v koronavirové krizi efektivně nasměrovat dobrovolníky k organizacím a jednotlivcům v tíživé situaci. Původní myšlenku se podařilo realizovat a automatizovat i díky spuštění databázového systému pro koordinátory. Dobrovolnické centrum se neomezuje jen na pomoc v souvislosti s Covid-19. MUNI POMÁHÁ registruje a propojuje i další žádosti či nabídky pomoci. Výrazně se platforma osvědčila třeba při spoluorganizování pomoci při úklidu v moravských obcích, které byly v červnu letošního roku zasaženy tornádem. Rozvíjí další programy, jako například studentské právní poradenské centrum či inkubátor pomoci.

„Udělení evropské ceny našemu dobrovolnickému centru mě nesmírně potěšilo. Je to doklad toho, že Masarykova univerzita se v krizi mimořádně osvědčila jako společensky odpovědná instituce, která během krátké doby dokázala zprostředkovat či poskytnout pomoc tisícům občanů a stovkám institucí, včetně nemocnic, dětských domovů, charit, domovů seniorů, krizových linek či městských částí. Tato cena patří všem dobrovolníkům z naší univerzity i mimo ni, kteří se v čase bezprecedentní společenské krize nezištně zapojili do pomoci potřebným,“ uvedl Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity.

„Za rok a půl své existence vyřídilo dobrovolnické centrum přes 3220 žádostí o pomoc od jednotlivců a institucí. Aktuálně je v aplikaci přihlášeno přes 5 000 dobrovolníků, kteří jsou schopni nabídnout svůj čas či odborné znalosti na pomoc potřebným,“ shrnuje Daniela Niebauerová, koordinátorka Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity, a doplňuje: „Z ocenění máme velkou radost a uvítali jsme i možnost osobně se setkat s kolegy z ČVUT, se kterými na různých úrovních spolupracujeme.“

Zástupci všech oceněných týmů z celé Evropské unie se ještě setkají na slavnostní akci v listopadu v Bruselu.

V minulých letech cenu za Českou republiku získaly nezisková organizace Post Bellum, Charita ČR, humanitární organizace ADRA CZ či Člověk v tísni.

Cenu evropského občana uděluje každoročně Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. MGR. EVA DOLEŽALOVÁ
E-mail: 
EVA.DOLEZALOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 724 281 107
Pracoviště: 
ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A KYBERNETIKY ČVUT