Datum zveřejnění: 
1. 9. 2021
Malíři, grafici, sochaři i fotograf. Všichni jsou pedagogy na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde se na Katedře architektury podílejí na výuce budoucích architektů. Kromě toho se však věnují i umění a jsou renomovanými autory. S ukázkami jejich volné tvorby se veřejnost může seznámit 1.–27. září v Galerii Skleňák na náměstí Svobody v Praze 6 na výstavě nazvané „Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT“.

Výstava „Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT“ je prvním výsledkem spolupráce mezi galerií Fakulty stavební ČVUT a městské části Praha 6 a zaujímá prostor v pásu výloh v přízemí Skleněného paláce. Díla ve „Skleňáku“, který je významnou památkou funkcionalistické architektury, jsou volně přístupná a lze je zhlédnout kdykoli. „Těší nás, že právě práce pedagogů z oblasti architektury se podařilo prezentovat v objektu patřícím k nejkvalitnějším předválečným bytovým stavbám v Praze, říká doc. akad. malíř Vratislav Ševčík, který je kurátorem výstavy a zároveň i pedagogem fakulty a jedním z vystavovatelů.

Program Architektura a stavitelství, v jehož rámci se na Fakultě stavební ČVUT, vzdělávají budoucí architekti, je pojat technicky i umělecky. „To plyne ze samotné podstaty architektury a studijní program je tak koncipován. Mezi našimi pedagogy jsou stavební specialisté, architekti, ale i profesionální výtvarníci. Jejich prací je učit budoucí architekty kreslit, modelovat, fotografovat a zejména vidět a vnímat výtvarně a esteticky,“ říká prof. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Jak dále prof. Hulec dodává, Fakulta stavební ČVUT vychovává stavaře a architekty na nejvyšší technické úrovni, ale dbá i o to, aby její absolventi měli cit pro kulturu životního prostoru.

Umělecká díla představující se ve Skleňáku i zaměření jejich autorů je velmi různorodé. Veřejnost může zhlédnout malby akad. malíře Jana Bačkovského, kresby akad. sochaře Ctibora Havelky, abstrakta v technice smaltu od sochařky se zaměřením na šperk Kamily Housové Mizerové, fotografie Miloše Sedláčka, malby a mezzotintu akad. malíře Dalibora Smutného, grafiky akad. malíře Vratislava Ševčíka, dřevořezy akad. malíře Jana Šafránka a počítačovou grafiku architekta Jiřího Trojana. Kurátory výstavy jsou Miloš Sedláček a Vratislav Ševčík.

„Výstava představuje výtvarné pedagogy jako svébytné umělecké osobnosti a poukazuje na to, že studenti programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze jsou formováni i významnými umělci různých oborů a zaměření. Věřím proto, že se výstava bude líbit a přinese všem, kteří o ni projeví zájem, krásný umělecký zážitek,“ říká Eva Smutná, radní Prahy 6 pro strategický rozvoj, památkovou péči a výstavnictví.

Výstava „Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT“ se koná 1.–27. září v Galerii Skleňák, náměstí Svobody 1, Praha 6, a je volně přístupná. Vernisáž proběhne 13. září v 16.30 hodin.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ
E-mail: 
LIDMILA.KABRTOVA@FSV.CVUT.CZ
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE