Datum zveřejnění: 
31. 8. 2021
Uzávěrka druhého kola přijímacího řízení do bakalářského studia pro rok 2021/22 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) je v pondělí 6. září 2021. V souvislosti s pandemií COVID-19 je navíc zájemcům prominuta přijímací zkouška. Zájemci si v bakalářském studiu mohou vybírat z 12 studijních programů, z nichž některé se dále dělí na specializace. Výhodou je společný základ většiny programů umožňující studentům snadno po prvním ročníku přejít na jiný program. Studovat lze kromě Prahy také v Děčíně.

„Absolventi naší fakulty nacházejí bez nejmenších problémů uplatnění, protože Jaderka, jak naši fakultu familiárně nazýváme, je zárukou kvalitní přípravy, a to ve všech studijních programech, které nabízíme,“ vysvětluje doc. Václav Čuba, proděkan pro rozvoj fakulty. „Kromě výuky a vědy přímo související s jaderným inženýrstvím máme velmi dobré renomé například také v mnoha oblastech matematiky, fyziky, chemie, či materiálových věd. Vědecké úspěchy sklízejí kolegové a jejich studenti také v oblasti laserů. Velký potenciál mají také naše nové programy Kvantové technologie a Vyřazování jaderných zařízení z provozu, které vznikly jako odpověď na velkou poptávku po odbornících v těchto oblastech,“ dodává Václav Čuba.

V akademickém roce 2020/21 studovalo na FJFI 1274 studentů, tedy o 79 více než o rok dříve. Čísla tak kopírují celkový trend počtu studentů na českých univerzitách. Ten se vloni po deseti letech poklesu otočil. Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak bylo v celé České republice v minulém roce 299 tisíc vysokoškolských studentů. To je stále o čtvrtinu méně než v rekordním roce 2010, kdy jich bylo 396 tisíc.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
JAN KADEŘÁBEK
E-mail: 
JAN.KADERABEK@FJFI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 603 444 144