Datum zveřejnění: 
30. 8. 2021
VědaFest (dříve Festival vědy) se bude konat kontaktní formou ve středu 8. září 2021 od 8.30 do 18.30 hodin na Vítězném náměstí (travnatá plocha) v pražských Dejvicích. Akce je určena pro žáky středních a základních škol, ale i pro veřejnost. Jedná se o společný projekt ČVUT v Praze, VŠCHT Praha a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, kteří akci organizačně a programově zajišťují. Významným vystavovatelem je také Univerzita Karlova a mnoho dalších vysokých škol, ústavy Akademie věd ČR, Armáda ČR, ZOO Praha a další instituce.

Letošní 9. ročník má téma „Digitální svět“. Pro účastníky akce bude na venkovních stanovištích připraven bohatý interaktivní program, kde se populárním způsobem představí přírodovědné, technické i humanitní obory. Nebudou chybět ukázky vědy a techniky s nevšedními pokusy a experimenty, které si zájemci mohou sami vyzkoušet. Vše bude probíhat za podmínek zvýšené hygieny a v souladu s aktuálními doporučeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT.

V Tech zóně ČVUT v Praze se bude prezentovat většina jeho fakult a Masarykův ústav vyšších studií se svými zajímavými exponáty, vědeckými projekty, názornými demonstracemi a ukázkami moderní techniky a rozvíjejících se technologií. K vidění budou tyto expozice: Olympijský kanál a digitální technologie, Ukázka zdymadla, Cukrovka a technologie, Kouzlíme s wITches, formule týmu eForce FEE Prague Formula, Algoritmy, automatizace, aplikace, Historická města a jejich proměna, motocykl týmu MotoStudent, Lidské tělo v digitální podobě, Cesta časem do věnného města Hradec Králové a Honba za pokladem. Na mladší návštěvníky čeká edukativní hra Mladý inženýr, která spojuje vědu, techniku a zábavu.

VědaFest se koná pod záštitou MŠMT ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Prahy 6 a patronem akce je známý vědec profesor Václav Pačes. Vstup na veškerý program je zdarma.

Od 8. září do 31. října 2021 bude probíhat i online VědaFest, který mohou sledovat zájemci z celého Česka. V této online verzi je pro úspěšné řešitele soutěžního kvízu „Chytrá hlava“ připraveno několik krásných cen od ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, Průša Research a ZOO Praha.

Více informací o akci najdete zde.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
PAEDDR. LENKA KUBEŠOVÁ ZÁPOTOCKÁ
E-mail: 
LENKA.KUBESOVA.ZAPOTOCKA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 723 001 076
Pracoviště: 
REKTORÁT ČVUT V PRAZE