Datum zveřejnění: 
9. 8. 2021
Během 5 dnů navrhli studenti středních škol projekty pro lepší život ve městě za pomoci digitálních technologií. Své nápady dovedli až k návrhu produktu díky metodě design sprint od společnosti Google. Letní škola Design Sprint proběhla na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve dnech 2.–6. 8. 2021.

24 studentů a studentek středních škol se zájmem o moderní digitální technologie, design a jejich využití absolvovalo Letní školu Design Sprint. Účastníci své nápady na projekty během pouhých 5 dní dovedli až do fáze otestovaného prototypu produktu. Jak na ideaci, prototypování i testování za pomoci technologií, jako jsou virtuální a rozšířená realita nebo vizualizace, ukázali středoškolákům mentoři z řad odborníků na FIT ČVUT.

Studenti pracovali v týmech a volili si projekty z 5 oblastí: edukace, doprava, veřejný prostor a zeleň, společenská odpovědnost nebo volný čas. Již v průběhu kurzu jeden z šesti výsledných projektů dostal zelenou pro budoucí realizaci. Projekt ekologické edukační hry se bude dále rozvíjet ve spolupráci s Dendrologickou zahradou v Průhonicích. Cílem je vyvinout mobilní herní aplikaci, kde se návštěvníci zahrady zábavnou formou naučí poznávat dřeviny zde rostoucí.

„Cílem projektu je změna postojů k přírodě díky edukaci v oblasti ekologie, dendrologie a dalších přírodních nauk,“ říká k dendrologické aplikaci Ing. Jiří Chludil, mentor týmu, a dodává: „Jde nám o to, aby všechny věkové skupiny zábavnou a jednoduchou formou pochopily funkci stromů a rostlin a jejich proměnlivost v čase. Dendrologická zahrada má pro to obrovský potenciál.“

Další projekty řešily například problematiku hluku a znečištění městského prostoru v souvislosti s automobilovou dopravou, kdy řešením by bylo zavést bezplatné MHD a zpoplatněný vjezd do měst pro řidiče automobilů. Jeden z týmů navrhl koncept sdíleného mezigeneračního bydlení založené na vztahu senior–student, kde senior potřebuje péči a student levné bydlení. Další tým se zamýšlel nad novým využitím stávající světelné instalace Linky na budově v kampusu ČVUT jako místa pro vizualizace výsledků ankety mezi studenty. Studenti se dále zabývali nápadem sdíleného nakupování, tzv. vesnické výpomoci v místech, kde nefunguje plošný rozvoz potravin na objednávku. Poslední z projektů se orientoval na hlášení závad ve městě, kdy by bylo možné prostřednictvím aplikace nahlašovat např. nefungující infrastrukturu, poškození městského mobiliáře či nedostatky ve veřejném prostoru.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Svobodová
E-mail: 
petra.svobodova@fit.cvut.cz
Telefon: 
+420 773 769 630