Datum zveřejnění: 
29. 6. 2021
Od 1. července 2021 povede Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na pozici ředitele Ing. Robert Jára, Ph.D. Ředitelem pro vědu a výzkum se stane Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. Odstupující ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., plánuje další spolupráci se svým dosavadním zaměstnavatelem UCEEB při rozjezdu nové spin-off firmy Envitrail.

Ing. Robert Jára, Ph.D., v roce 2018 absolvoval doktorské studium na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze, kde dosud působí jako odborný asistent se zaměřením na dřevostavby. Na UCEEB zastával od roku 2016 funkci zástupce vedoucího výzkumného oddělení Materiály a konstrukce budov. Odborně se zabývá výzkumem v oblasti navrhování dřevostaveb a experimentální analýzy stavebních konstrukčních prvků.

„Prioritou nového vedení UCEEB je rozšíření mezioborové spolupráce v oblasti vývoje čistých technologií jak na ČVUT, tak na národní i mezinárodní úrovni. Hlavními odbornými doménami zůstávají budovy, architektura, energetika a kvalita vnitřního prostředí. Nové vedení se v prvním roce zaměří na zefektivnění zavádění špičkových výsledků výzkumu do praxe, rozvoj inovačního potenciálu výzkumných týmů a systematickou podporu odborného a karierního růstu spolupracovníků,“ říká Ing. Robert Jára, Ph.D.  

Nově zřízenou pozici ředitele pro vědu a výzkum bude zastávat Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., který absolvoval obor Pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde v roce 2013 obdržel doktorát. Mezi lety 2001 a 2005 pracoval v průmyslu jako odborný konzultant a výzkumný pracovník v oblasti stavební fyziky, energetiky budov a obnovitelných zdrojů. Od roku 2006 působil na různých výzkumných a manažerských pozicích na ČVUT. V roce 2013 se stal odborným asistentem Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2016 zastává na UCEEB pozici vedoucího výzkumného oddělení Architektura a životní prostředí. Zabývá se mezioborovým výzkumem v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na energetiku a stavebnictví a podílí se na národních i mezinárodních výzkumných projektech.

Odstupující ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., bude do konce letošního roku pracovat i nadále na UCEEB. Jeho hlavním úkolem bude pomoci při rozjezdu nové spin-off firmy s majetkovou účastí ČVUT, která se bude zabývat hlavně hodnocením firem a produktů z pohledu jejich dopadu na životní prostředí.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. JANA SIMČINOVÁ
E-mail: 
JANA.SIMCINOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 605 924 801