Datum zveřejnění: 
18. 6. 2021
Dne 24. června od 13.00 do 15.00 hodin se na nádvoří Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze – Dejvicích (Technická 2) uskuteční prezentace výsledků výzvy Výukového fondu EuroTeQ. Akce je inspirována formátem PechaKucha a zúčastní se jí také zástupci Technické univerzity v Mnichově (TUM).

Přednášející jsou novými držiteli mini-grantů Výukového fondu ČVUT a TUM. Akce, na niž mohou najít inspiraci všichni partneři aliance EuroTeQ, bude pro zájemce přenášena on-line pomocí aplikace Zoom.

Prof. Zbyněk Škvor, vedoucí projektu EuroTeQ za ČVUT, řekl: „V alianci EuroTeQ Engineering University hledáme ty nejlepší cesty a způsoby výuky inženýrů, kteří budou posunovat vpřed poznání, technologie a společnost Evropy 21. století. Díky schopnostem a nasazení všech, kdo se na projektu podílejí, věřím, že se nám podaří nabídnout studentům všech zúčastněných univerzit to nejlepší dosažitelné vzdělání spojující pevné nadčasové základy s moderními výsledky a metodami.“

Ke spolupráci v rámci projektu EuroTeQ se vyjádřil i zástupce společnosti Workswell s.r.o., Ing. Jan Sova: „Rád bych za naši společnost poděkoval ČVUT za více než 11 let trvající spolupráci. Společnost vznikla v pronajatých, dnes již neexistujících, prostorech v rámci Inkubátoru ČVUT a po 11 let jsme mohli spolupracovat při zaměstnávání studentů, výuce některých předmětů běžného studia, i realizaci více než 20 diplomových a bakalářských prací. Podíleli jsme se společně také na jednom projektu MPO a jsme spoludržitelé několika patentů, včetně jednoho mezinárodního, a užitných vzorů. Aktuálně na dalších projektech spolupracujeme. Spolupráce s ČVUT, tedy s jednotlivým odborníky z kateder, ale i se studenty, je pro nás klíčová a jsme rádi, že v ní můžeme a budeme pokračovat i nadále a můžeme být i součástí diskuze o podobě jejich vzdělávání. Ve společnosti Workswell s.r.o. také pracuje řada absolventů ČVUT, zejména pak Fakulty elektrotechnické ČVUT a Fakulty informačních technologií ČVUT. Jejich dobrá odborná příprava pomáhá v rozvoji naší společnosti a velmi vítáme každou inovaci v tomto směru.“ 

České vysoké učení technické v Praze je od 1. listopadu 2020 partnerem sdružení EuroTeQ Engineering University, konsorcia 6 evropských univerzit. Cílem tříletého startovacího projektu je realizovat v prostředí předních technických univerzit vize „European Universities Initiative“ a „European Education Area“ za finanční podpory Evropské komise, Erasmus+ programme A.1 – European Higher Education.

Koordinátorem projektu je Technical University of Munich TUM (DE) a partnery jsou Technical University of Denmark DTU (DK)Technical University of Eindhoven TU/e (NL)Ecole Polytechnique l’X (FR), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Tallinn University of Technology TalTech (EST).

Konsorcium projektu EuroTeQ vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce EuroTech Universities Alliance, ČVUT v Praze a Taltech. Alianci EuroTech tvoří také École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a Technion Israel Institute of Technology, kteří se podílí na projektu bez finanční podpory EU.

Pořadatel akce, prof. Pavel Ripka z Fakulty elektrotechnické ČVUT, k vítězným projektům uvedl: „V rámci ČVUT bylo vybráno 17 a v rámci TUM 7 projektů na inovaci on-line výuky s použitím pokročilých nástrojů a pedagogických technik. Všechny projekty přispívají k rozvoji předmětů, které budou nabízeny studentům všech partnerských univerzit v rámci propojeného virtuálního kampusu. Na některých projektech se navíc podílí učitelé z více škol. Projekty jsou malé finančním rozsahem, ale nikoli svým impaktem.“

V případě zájmu o účast prosíme o registraci na e-mail libuse.petrzilkova@cvut.cz, a to do 22. června, 14.00 hodin.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. LIBUŠE PETRŽÍLKOVÁ
E-mail: 
LIBUSE.PETRZILKOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 731 077 387