Datum zveřejnění: 
15. 6. 2021
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a. s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.

Katedra biomedicínské techniky FBMI bude spolupracovat s Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (KAPIM).

Spolupráce se bude týkat především oblasti sběru dat a jejich vyhodnocení za pomoci software ICM+, spolupráce při práci s mezinárodními databázemi klinických dat, včetně vytvoření databází pacientů po nitrolebním poranění.

Doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., vedoucí katedry biomedicínské techniky FBMI, doplňuje: „Jsme rádi, že budeme spolupracovat i v oblasti studentských absolventských prací a publikační činnosti společných vědeckých výsledků.

Smlouvu o spolupráci podepsali děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, s generálním ředitelem společnosti Krajská zdravotní, a.s., MUDr. Petrem Malým, MBA, který řekl: „Spolupráci mezi naší Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT vítáme. Laboratorní výzkumy a také sběr dat vnímáme jednoznačně jako důležitý segment. Chceme touto spoluprací rozšířit zázemí pro vyučovací proces Fakulty zdravotnických studií UJEP. Jedná se také o jednoznačné posílení fakulty a také KZ na poli vědecko-výzkumném a publikačním.“

„Uvědomujeme si, že se v současné době zvyšuje tlak na sběr a vyhodnocování medicínských dat, neboť jejich výsledky významným způsobem pomohou dalšímu výzkumu, a tím k rychlejší a efektivnější léčbě závažných onemocnění,“ doplňuje děkan FBMI prof. Jozef Rosina.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. IDA SKOPALOVÁ
E-mail: 
IDA.SKOPALOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 224 355 053