Datum zveřejnění: 
9. 6. 2021
České vysoké učení technické v Praze opět výrazně zlepšilo své postavení v prestižním mezinárodním hodnocení QS World University Rankings. V nejnovějším vydání žebříčku se umístilo na 403. místě, což je významný posun o 29 míst oproti loňskému hodnocení.

Žebříček QS World University Rankings zpracovává od roku 2004 poradenská společnost QS a patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol. Pro letošní vydání klasifikoval 1673 škol z 93 zemí. Výsledky hodnocení škol zahrnují šest kritérií, a to reputaci mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanost autorů, internacionalizaci akademické obce, počty zahraničních studentů a průměrný počet studentů na jednoho vyučujícího.

První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují podle údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou interní data univerzity. ČVUT v Praze je pro rok 2022 nejsilnější v průměrném počtu studentů na jednoho vyučujícího, v renomé u zaměstnavatelů a počtu zahraničních studentů.

„Celková 403. pozice je dosud nejlepším umístěním ČVUT v historii hodnocení QS World University Rankings. Výrazný posun percentilu znamená, že ČVUT patří mezi 31 % nejlépe hodnocených univerzit. Vzestup odráží kvalitní práci všech zaměstnanců a studentů ČVUT a jejich stále aktivnější zapojení do výzkumných a inovačních aktivit. To přináší ovoce ve formě vyšší akademické reputace, což je významné hodnotící kritérium. Postup u tohoto kritéria ze 456. na 427. místo je signifikantní, protože tvoří 40 % celkového hodnocení,“ uvedl rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

QS World University Rankings hodnotí ČVUT stejnými normami jako ostatní univerzity ve světě. „V hodnocení bylo velmi dobře posouzeno kritérium počtu studentů na jednoho vyučujícího, kde došlo k velkému posunu. Mám radost, že jsme třetí nejlepší univerzita v ČR. Samozřejmě je ale stále mnoho ke zlepšení a pro budoucí období je patrné, že se musíme věnovat oblasti publikační a citační. Nedílnou součástí podmínek pro pozitivní vývoj je také zvýšení počtu zahraničních akademických a výzkumných pracovníků a úspěch základního a aplikovaného výzkumu na ČVUT v Praze,“ říká Ing. Veronika Kramaříková, MBA, prorektorka pro rozvoj a strategie ČVUT.    

Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings:

pro rok

celkové hodnocení

2022

403

2021

432

2020

498

2019

531-540

2018

491-500

2017

501-550

V žebříčku se celkově umístilo 15 vysokých škol z České republiky, 2 z nich jsou v hodnocení poprvé. Oborová hodnocení nebývají zveřejněna v červnu, toto hodnocení probíhá později.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 605 763 506