Datum zveřejnění: 
2. 6. 2021
Konference, kterou pořádá v Praze ve dnech 25. až 28. srpna 2021 Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT v Praze, zahájila registraci. Akce s tématem vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů bude probíhat hybridní formou.

EAAE (European Association for Architectural Education) je mezinárodní organizace, která sdružuje přes 130 evropských škol architektury. Jejím posláním je zlepšovat kvalitu vzdělávání architektů a společnou politiku architektury v Evropě a podporovat diskusi a výměnu informací v oblasti architektonického vzdělávání a výzkumu.

Konferenci s názvem Nové dimenze organizuje Fakulta architektury ČVUT v Praze, na přípravě se podílí Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulta architektury VUT v Brně a ARCHIP.

Téma se zaměří především na reflexi zvětšování měřítka a prolínání disciplín v praxi a vzdělávání. „Stojíme na prahu nové dimenze naší profese, kdy se zvětšuje měřítko našich zásahů a vlivů na prostředí a je nutné se na naši práci a vzdělání podívat komplexněji, z hlediska prolínání disciplín,“ představuje teze konference děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Konference se zúčastní přibližně 150 hostů z evropských škol poskytujících vzdělávání v oblasti architektury, kteří budou diskutovat o těchto klíčových tématech:

  • Role architekta: jak ovlivňují nové rozměry environmentálních a sociálních problémů naše chápání role architekta ve společnosti a proces návrhu,
  • Princip univerzálnosti: jak lze zachovat princip univerzálnosti architektonického vzdělávání v kontextu rostoucí složitosti naší společnosti,
  • Překrývání profesí: jak by architektonické vzdělávání v prostředí překrývajících se povolání mělo připravit studenty na nové dimenze naší profese.

Konference je plánována jako hybridní, část účastníků bude fyzicky přítomná a část se bude připojovat online prostřednictvím eventové platformy. „Konference EAAE mají dlouhou tradici jako platforma pro kritickou debatu i pro setkávání a navazování důležitých mezinárodních kontaktů. Všichni se těšíme na fyzické setkání s kolegy z evropských škol. Díky hybridní verzi se budou moci zúčastnit hosté, kterým situace nedovolí cestovat,“ vysvětluje předseda organizačního výboru a člen řídící rady EAAE doc. Dalibor Hlaváček.

Registrace probíhá na webových stránkách konference pod tímto odkazem https://eaae2021.fa.cvut.cz/register/. Do 13. června lze využít brzké registrace. Rozlišena je prezenční a online účast, zvýhodněný poplatek je pro účastníky ze škol, které jsou členy EAAE. Studenti se mohou konference zúčastnit zdarma online, prezenčně pak za symbolické vstupné. Poplatek zahrnuje kompletní účastnické materiály, vstup na konferenci a občerstvení.

Průběh konference se bude řídit aktuálními epidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a dalšími případnými nařízeními platnými pro ČVUT. Kompletní informace včetně podrobného programu a doprovodných aktivit jsou k dispozici na webových stránkách konference https://eaae2021.fa.cvut.cz/.

Tiskové materiály ke stažení: https://www.dropbox.com/sh/49laso6zmahli52/AADmvB1P0dXd3Bz9viciyA9Ha?dl=0

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
ROTTOKAT@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
778 750 052