Datum zveřejnění: 
28. 5. 2021
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie.

Hlavní orientací programu je v České republice doposud nevídaný koncept výuky na technicky orientované vysoké škole. V klinické praxi se ukazuje, že medicína i další zdravotnické obory vyžadují stále intenzivnější interdisciplinární spolupráci s technickými obory. Cílem této těsné spolupráce je jednak aplikace současných vědeckých poznatků, ale i vznik, vývoj a testování inovativních technologií s cílem zlepšení prognózy výsledku terapie.

Zaměření dvouletého magisterského studijního programu, vyjma nepostradatelné výuky tradičních diagnostických a terapeutických metod, umožní posluchačům seznámit se s robotickou rehabilitací, moderní, v současnosti stále více používanou metodou zejména v rehabilitaci neurologických či neurodegenerativních onemocnění. Stále více odborných publikací se však zabývá i aplikacemi robotických systémů mimo neurologické disciplíny, například v pediatrii nebo v traumatologii pohybového ústrojí. Fakulta vybudovala před dvěma lety v České republice unikátní Laboratoř robotické rehabilitace, vybavenou špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky. „Díky této mnohamilionové investici se můžeme pyšnit technikou srovnatelnou s nejlépe vybavenými pracovišti rehabilitační péče v České republice a současně jsme první tuzemskou univerzitou s takto komplexně vybavenou rehabilitační laboratoří,“ dodává vedoucí laboratoře Ing. Aleš Příhoda.

Studenti se v rámci magisterského studia rovněž podrobně seznámí s problematikou telemedicíny, která má při nepředvídatelném omezení kontaktní zdravotní péče nezastupitelnou úlohu. Proděkan pro studium a pedagogickou činnost doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., doplňuje: „Cílem studia je připravit absolventy k výkonu povolání fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí. Absolvent bude schopen nejen samostatné odborné práce v celé šíři oboru fyzioterapie, ale získá znalosti z oblasti technických věd, které se týkají robotických rehabilitačních systémů a dalších zdravotnických prostředků.

Prvních 20 studentů nastoupí do nového navazujícího studijního programu už letos na podzim.

Bližší informace k programu na https://www.fbmi.cvut.cz/student/studium-informace?section=afzt.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ALEŠ PŘÍHODA
E-mail: 
ALES.PRIHODA@FBMI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 605 239 469