Datum zveřejnění: 
4. 3. 2021
Odborníci na řízení chodu stavební společnosti, investorskou přípravu a development, se znalostmi navrhování staveb, stavebních materiálů a technologií, ale zároveň také lidé schopní obstát v jakékoli oblasti ekonomiky a managementu. Takoví by měli být absolventi bakalářského programu Management a ekonomika ve stavebnictví, který se od akademického roku 2021/2022 vrací jako samostatný na Fakultu stavební ČVUT v Praze. Program zde již v minulosti samostatně existoval, později se však vřadil jako obor pod studijní program Stavební inženýrství a studenti si ho mohli zvolit jako specializaci až od třetího ročníku studia.

Pro opětovné zavedení programu Management a ekonomika ve stavebnictví jako samostatného pro bakalářské studium jsme se rozhodli jak na základě zájmu studentů o tuto specializaci, tak i vzhledem k poptávce stavebního sektoru po ekonomech, kteří mají zároveň technické znalosti v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a procesů. Vzdělání našich absolventů však bude širší a umožní jim zajímavé uplatnění i v dalších oborech,“ vysvětluje prof. Renáta Schneiderová Heralová, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, která program garantuje.

Studenti tohoto čtyřletého programu získají jak manažersko-ekonomické vzdělání, tak stavebně-technické. „Po jeho absolvování se budou nejen dobře orientovat v oblasti obecné ekonomiky a managementu, ale budou rozumět specifikům stavebního podnikání. Z hlediska uplatnění si tak budou moci zvolit jakýkoli obor, včetně toho stavebního, což je velká výhoda oproti jiným studijním programům,“ uvádí Ing. Eduard Hromada, Ph.D., který vyučuje odborné předměty zaměřené na stavební management a ekonomiku.

Pokud budou absolventi bakalářského programu chtít dále pokračovat ve studiu, navázat mohou magisterským programem Projektový management a inženýring. Tento program přitom získal prestižní mezinárodní certifikaci RICS. Díky tomu se mohou po jeho dokončení ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou rocích praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře v mezinárodních společnostech.

Do bakalářských studijních programů Fakulty stavební ČVUT v Praze v akademickém roce 2021/2022 se zájemci mohou hlásit do 31. března 2021.

Více informaci na www.fsv.cvut.cz a www.stavebni-management.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ
E-mail: 
LIDMILA.KABRTOVA@FSV.CVUT.CZ
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE