Datum zveřejnění: 
17. 2. 2021
Dne 15. února 2021 nabyl na ČVUT v Praze účinnosti dokument nazvaný „Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT“. Doplňuje Kariérní řád, který bude účinný od 1. dubna 2021, spolu s novým Vnitřním mzdovým předpisem účinným taktéž od začátku dubna 2021.

Cílem nového Kariérního řádu ČVUT je průběžné zvyšování kvality výukové a tvůrčí činnosti ČVUT a jejího hodnocení podle evropských standardů s důrazem na požadavek excelence pro udržení a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti. Upravuje postavení a kvalifikační postup akademických pracovníků a ostatních pracovníků podílejících se na vzdělávací a tvůrčí činnosti. Definuje pracovní pozice, podmínky a postup jejich získávání a motivační prvky kariérního růstu.

„ČVUT v Praze jako prestižní technická výzkumná univerzita potřebuje nejlepší lidi. Kariérní řád určuje pravidla pro přijímání a kariérní růst akademických a vědeckých pracovníků univerzity. Každý pracovník ví, co od něj vysoká škola očekává a co má on očekávat od ní. A není toho málo. Pracovníci jsou pravidelně hodnoceni a jejich platový postup už není určen věkovým automatem, ale jejich osobním růstem. Kariérní řád zakotvuje principy rovného přístupu, transparentnosti a přezkoumatelnosti všech rozhodnutí ve vztahu ke kariérnímu postupu pracovníků. Stanovuje i pravidla rozsáhlé podpory kariérního růstu ze strany univerzity. Klade důraz na mezinárodní zkušenost pracovníků, která se očekává zejména u uchazečů o pozice docentů a profesorů. Profesorem na ČVUT se může stát jen významný odborník na světové úrovni,“ uvedl doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.     

Výběrová řízení pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků se budou podle „Doporučených postupů“ uskutečňovat v souladu s vnitřním předpisem ČVUT (Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT), případnými dalšími vnitřními normami ČVUT a podle doporučení uvedených v tomto příkazu. Výběrová řízení na ostatní pracovní místa se budou provádět obdobně s tím, že lhůty a složení komise může vypisovatel určit odlišně. „Tímto dokumentem je naplňován jeden ze závazků vyplývajících z uděleného ocenění HR Award, plným názvem „HR Excellence in Research Award“ z něhož dále vyplývá i uplatnění Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, který je přílohou k tomuto příkazu,“ říká prof. Pavel Ripka, odborný garant projektu HR Award na ČVUT v Praze. ČVUT tímto krokem následuje principy zakotvené v Evropské chartě výzkumných pracovníků.

 

Dokument „Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT“ najdete v příloze této tiskové zprávy.

Kariérní řád ČVUT najdete ZDE.

Vnitřní mzdový předpis najdete na tomto odkaze.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
+420605763506
Pracoviště: 
Rektorát ČVUT v Praze