Datum zveřejnění: 
11. 12. 2020
Ve dnech 14. a 15. 12. (5 hodin každý den) pořádá ČVUT se svými partnery TOP Energetik a CityOne dvoudenní otevřený webinář formou panelové diskuse. Webinář je pořádán v rámci projektu s názvem Evropský digitální inovační hub (EDIH) respektive pracovní skupiny v rámci tohoto projektu, která se zaměřuje na inovace a datovou ekonomiku v logistice, dopravě, energetice a veřejné zprávě.

V době COVID je možnost využití vzdálené správy majetku, internetu věcí, big dat a strojového učení základním parametrem transformace české ekonomiky na ekonomiku s přidanou hodnotou. Každá veřejná investice by tak kromě vlastní digitalizace měla zohlednit i proces vzdělávání, zjednodušení procesů a zapojení maxima možných investorů.

Hlavní témata webináře:

  • Co může koordinovat samospráva v energetice?
  • Co získá samospráva spoluprací a sdílením inovovaných služeb a nástrojů prostřednictvím CZECH.UP?
  • Co může přinést inovační hub Sítě komunitně coworkových center?
  • Co může občan získat z komunitní energetiky?
  • Co má umět a mít městský energetik? Diskuze zástupců různých aktérů k digitalizaci a financování městské energetiky
  • Podklady k diskuzi jsou v novém čísle časopisu CITY:ONE 2020 

V digitální verzi nového čísla časopisu CITY:ONE, který je zároveň i vzdělávacím programem MPO, lze využít informace. Tyto jsou zaměřeny na digitální transformaci obecní energetiky a přináší návody, jak mohou města a obce z lokální energetiky získat zdroje pro svůj další rozvoj, a to i bez dotací.

Časopis si můžete stáhnout zde: Stáhnout digitální verzi CITY:ONE

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. JIŘÍ EHRLICH
E-mail: 
JIRI.EHRLICH@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 777 234 173
Pracoviště: 
REKTORÁT ČVUT V PRAZE