Datum zveřejnění: 
15. 10. 2020
V důsledku omezeného provozu velvyslanectví ČR čeká v zahraničí na vyřízení víz výrazně více zahraničních studentů českých vysokých škol, než tomu bylo v minulosti. Komplikace s vízy v některých případech už způsobily, že cizinci nestihli v termínu provést nostrifikaci svého maturitního vysvědčení. Nemohli tak být zapsáni ke studiu, ačkoli složili přijímací zkoušky a splnili i ostatní kritéria přijímacího řízení. Jen na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se tato situace dotkla řádově desítek studentů prvních ročníků bakalářského studia ze zemí mimo Evropskou unii, jako jsou Ukrajina, Rusko a Kazachstán, ale také Spojené státy americké, Indie či Turecko.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze svým studentům ze zahraničí připravuje nadstandardní servis zahrnující nejen integraci jazykovou či právní, ale také sociální, kulturní či psychologickou. „Každý rok se takto snažíme usnadnit vstup do prostředí naší fakulty více než stovce cizinců, ale problém s vízy ovlivnit nedokážeme. Ocenili bychom, kdyby do tohoto procesu aktivně vstoupilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a například upravilo požadavky pro studenty ze zahraničí či jinak intervenovalo ve prospěch urychleného řešení této situace,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Fakulta se do této chvíle chová k nezapsaným studentům benevolentně a přístup ke vzdálené online výuce jim umožňuje, ale jde o právní provizorium, které odrazuje a demotivuje i samotné zahraniční studenty.

Vedle studentů má tato situace dopad i na samotné univerzity. Studenti-samoplátci jsou zdrojem příjmu a Fakulta elektrotechnická ČVUT patří mezi tři největší fakulty Českého vysokého učení technického v Praze co do jejich počtu. Za závažnější než nižší příjem do rozpočtu školy ovšem vedení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze považuje, že s menším počtem studentů ze zahraničí bude prostředí fakulty méně mezinárodní. „Procento cizinců podílejících se na výuce hraje důležitou roli při mezinárodním srovnávání jednotlivých fakult a oborů a je žádoucí, aby bylo co nejvyšší. Špičková věda a byznys jsou mezinárodní a ani naše fakulta v tomto nechce být výjimkou,“ uvedl děkan Petr Páta.

Epidemiologická opatření související s koronavirem negativně ovlivnila již program Erasmus+. Studenti z Fakulty elektrotechnické ČVUT se často v průběhu letního semestru z míst svého studijního pobytu vraceli. Obdobný průběh fakulta předpokládá i v akademickém roce 2020/21.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
RADOVAN SUK
E-mail: 
SUKRADOV@FEL.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 731 444 043
Pracoviště: 
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT V PRAZE