Datum zveřejnění: 
5. 10. 2020
Svaz průmyslu a dopravy ČR udělil v rámci svého Sněmu 5. října 2020 Cenu za Průmysl 4.0 společnému projektu Blumenbecker Prag s.r.o., Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (FSI VUT). Projekt oceněný za inovativní přístup a řešení v oblasti technologií pro integraci průmyslových robotů realizoval funkční testovací robotickou platformu, ke které existuje i tzv. digitální dvojče. Na testovacím pracovišti se ověřila koncepce virtuálního zprovoznění robotické linky, která prokázala jeho smysluplnost s ohledem na úsporu času při uvádění do provozu, či s ohledem na eliminaci dílčích technických rizik.

CIIRC ČVUT vyvinul algoritmus a SW nástroj (ve formě pluginu do prostředí Siemens Process Simulate), který dokáže optimalizovat výrobní takt a spotřebu energie robotické linky. Společnost Blumenbecker Prag s.r.o. úspěšně otestovala tento nástroj při návrhu několika robotických linek, které jsou již nasazeny u zákazníků. FSI VUT se podílela na vývoji softwaru pro virtuální zprovoznění a řešila kalibraci reálné linky s virtuálním modelem s využitím systému laser tracker. 

„Přínos celého řešení pro naše klienty spočívá především v tom, že nyní umíme dodat novou službu – virtuálně odzkoušené zařízení a hlavně ho umíme díky virtuálnímu zprovoznění dodat dříve než doposud,“ vysvětluje jednatel společnosti Blumenbecker Prag Andrej Schvarc. „Řada výrobních firem si nejen kvůli koronavirové krizi uvědomila nutnost robotizovat svá pracoviště a čas hraje zásadní roli v jejich konkurenceschopnosti,“ dodává Schvarc.

„Jako vekou konkurenční výhodu vnímáme také optimalizační nástroj, který jsme vyvinuli v oddělení průmyslové informatiky CIIRC ČVUT a který při návrhu robotického pracoviště zohledňuje časovou a energetickou náročnost výroby. Realizace několika robotických buněk ukázaly, že naše metody dokáží ušetřit jednotky procent na výrobním taktu linky, a až desítky procent spotřeby energie robotů, což jsou nezanedbatelné náklady,“ říká k ocenění Přemysl Šůcha, vedoucí skupiny optimalizace na CIIRC ČVUT.

Při realizaci testovacího pracoviště byly využity průmyslové technologie uplatňované v aktuální praxi – svařovací systém, upínací technika, pneumatické systémy, snímače, otočné stoly atd. Důraz byl kladen i na to, aby pracoviště obsahovalo kromě manipulačních operací i další výrobní technologie (např. svařování, lemování, broušení), u kterých se předpokládá ladění procesních parametrů až po uvedení do provozu. Díky testovacímu pracovišti umí Blumenbecker řešit nové vývojové projekty, testovat nové technologie nebo efektivně školit své zaměstnance a zákazníky.

„Na projektu firmy Blumenbecker Prag, CIIRC ČVUT a FSI VUT je cenný inovativní přístup k integraci robotických pracovišť do výrobních linek. Jeho silnou stránkou je možnost simulací a virtuálního ověření všech parametrů ještě před dodáním linky, což šetří čas při její stavbě u zákazníka. Navíc projekt ve firmě zrychlil a zefektivnil konstrukční a vývojové práce,“ vysvětluje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen odborné poroty, proč projekt získal Cenu SP ČR za Průmysl 4.0.

Partnerem Ceny za Průmysl 4.0 je Česká spořitelna a zahrnuje finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun, kterou se Blumenbecker Prag rozhodl dále využít k podpoře tolik potřebné akademicko-průmyslové spolupráce a ocenit nejlepší vědecký výsledek studenta doktorského studia v oddělení průmyslové informatiky CIIRC ČVUT.

Projekt byl finančně podpořen v rámci projektů OP PIK a MPO TRIO.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ALENA NOVÁKOVÁ
E-mail: 
ALENA.NOVAKOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 725 734 830
Pracoviště: 
ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A KYBERNETIKY ČVUT