Datum zveřejnění: 
8. 7. 2020
Národní centrum Průmyslu 4.0 se v prvním pololetí rozrostlo o nové partnery a členy, kteří se zapojí do rozvoje ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice. T-Mobile, Aricoma Group, VDT Technology, Denso Manufacturing Czech, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně, nebo Česká společnost pro údržbu jsou silnými partnery a lídry v oblasti digitalizace průmyslu a jejich aktivní propojení do činností centra rozšíří portfolio poskytovaných služeb i okruh jeho činností.

Průmysl 4.0 a jeho ekosystém v České republice rozvíjený Národním centrem Průmyslu 4.0 se zakládá na aktivních partnerech s vysokým inovačním potenciálem. Centrum si je proto pečlivě vybírá napříč spektrem – od dodavatelů technologií a integrátorů, oborových organizací a svazů po výrobní firmy, akademické instituce nebo inovativní start-upy.

„Důležitými příjemci našich služeb jsou malé a střední firmy, které se snažíme podporovat v inovacích a zavádění digitálních technologií do výroby, vysvětluje ředitel centra Jaroslav Lískovec. „Nejen aktuální pandemie ukazuje tendenci vývoje směrem k deglobalizaci a flexibilitě výroby. Průmysl 4.0 dávno není luxusní investicí, ale naopak nezbytností.  Současnou situaci vnímáme jako velkou příležitost pro český průmysl a možnost ukázat inovativní potenciál českých firem ve spolupráci s akademickými institucemi.  Chceme se zbavit nálepky tzv. levné ekonomiky.  Aktivně spolupracujeme i se státem, především s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a facilitujeme diskusi i konkrétní kroky směrem k podpoře konkurenceschopnosti a rozvoji českých firem, dodává Lískovec.

Z průmyslových firem byli během prvního pololetí roku 2020 přijati na úrovni partner společnosti T-Mobile, VDT Technology, Aricoma Group včetně jejích společností Cleverlance a Autocont (na úrovni člen). Na úrovni asociovaný partner přistoupila japonská společnost Denso Manufactruring Czech. Portfolio vysokých škol se rozrostlo o Českou zemědělskou univerzitu, která je pro centrum partnerem především pro oblast prediktivní údržby stejně jako spolupracující partner Česká společnost pro údržbu. Dalšími akademickými partnery se staly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita J. E. Purkyně. Na úrovni člen přistoupil poskytovatel řešení pro aditivní výrobu 3D wiser.

„Na vstupu do centra jsme pracovali rok a nechceme být pouze jeho součástí. Na tento krok jsem s týmem opravdu hrdý. Chceme být platným členem, který přinese možná i nový pohled na modernizaci průmyslu. Chceme pozvat zákazníky, kteří by se stali součástí tohoto ekosystému a vést společnou debatu o tom, jak by měl a mohl vypadat průmysl v Čechách, komentuje vstup do centra výkonný ředitel společnosti Cleverlance Jan Matuš.

V současné chvíli čítá Národní centrum Průmyslu 4.0, které je jedním z center transferu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického, více než 50 partnerů. Jako technologicky neutrální platforma nabízí společně s partnery konzultace, analýzy a řešení v oblasti digitalizace s důrazem na malé a střední podniky. Centrum pořádá odborné konference, školení a dny otevřených dveří a vysoce se angažuje v osvětové oblasti směrem k široké veřejnosti i studentům.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz