Datum zveřejnění: 
2. 7. 2020
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT pořádá první ročník letní školy s názvem Rozvojové září. Program volně navazuje na cyklus přednášek Rozvojové středy, který probíhá 3. rokem. Týdenní workshop ve dnech 7. – 11. září 2020 vůbec poprvé v ČR propojí technicky zaměřené obory s rozvojovými a humanitárními projekty. Přes 20 specialistů z různých odborných oblastí představí různá témata a seznámí posluchače se svými projekty i realizacemi. Cílem letní školy je i podpořit a iniciovat mezioborovou spolupráci.

“Na letní škole se budeme zabývat rozvojovými projekty obecně, stavbami v rámci rozvojových projektů, využitím přírodních materiálů, vodou, sanitací, energií a také samotnými přesahy mezi obory. Představíme si konkrétní projekty, a nakonec proběhnou i praktické workshopy,” upřesňuje zakladatel Centra pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD ČVUT) a spolupořadatel letní školy Jan Tilinger.

Humanitární a rozvojové organizace často potřebují konzultace ze strany technicky vzdělaných odborníků, pokud mají jejich projekty fungovat dobře i po technické stránce. Již samotné zapojení technicky vzdělaných odborníků do zahraničních rozvojových projektů zvyšuje pravděpodobnost, že vzniklé stavby a infrastruktura, budou sloužit déle a lépe. Multioborová spolupráce technických a netechnických oborů vede k vytvoření kvalitnějšího zázemí pro fungování projektu, doplňují pořadatelé.

Pozvání na letní školu přijali také zahraniční hosté, profesor Maurits Ertsen (Nizozemí) z Technické univerzity v Delftu, specialita na téma vody v rozvojových projektech, a profesorka Marie Aquilino (USA), spoluautorka knihy Beyond Shelter: Architecture and Human Dignity. Mezi českými řečníky s mnoha tématy vystoupí např. profesor Petr Hájek ze Stavební fakulty ČVUT, Radek Thums, specialista na tropické choroby, parazity a jiná zdravotní rizika, architekt Petr Vacek, který vrtá studně v rámci projektu Praga-Haiti, architekt Martin Knap seznámí posluchače s pomocí ve vesnici Mulbekh v Malém Tibetu, Česká rozvojová agentura představí Zahraniční rozvojovou politiku ČR a Eva Machová seznámí účastníky s vlastnostmi bambusu jako materiálu. Program se celkově věnuje otázce, proč je důležité řešit technické aspekty rozvojových projektů. Na letní školu bude volně navazovat víkendový workshop Práce s bambusem.

Pro účast nejsou třeba předchozí hlubší technické znalosti. Zvaní jsou studenti technických i netechnických škol, pracovníci rozvojových projektů i veřejnost, kterou tematika zajímá.

ROZVOJOVÉ ZÁŘÍ NA ČVUT
7. - 11. 9. 2020
Místo konání: Praha – areál ČVUT v Dejvicích
Více na: http://icwd.cvut.cz/rozvojove-zari/

Rozvojové září je součástí projektu Rozvojové vzdělávání na ČVUT, který byl podpořen Českou rozvojovou agenturou. V rámci stejného projektu proběhne v tomto roce ještě 16 Rozvojových střed (cyklus přednášek o rozvojových projektech), Projektový maraton (společné vytváření technické části konkrétního projektu) a budou zahájeny přednášky pro střední školy (Stavby v souvislostech).

Ing. Jan Tilinger, Ph.D. - vedení projektu ICWD

Stavební inženýr, založil ICWD, mezinárodní centrum rozvojových projektů na ČVUT. Architekt unikátního projektu Sluneční školy v Kargyaku v indickém Himálaji. Předsedá organizaci Surya z.s. Působí také jako novinář, rozvojový pracovník, truhlář, stavební auditor, pedagog, fotograf, kejklíř, cestovatel. Na ČVUT vyučuje, jak pracovat v klimaticky, ekonomicky a kulturně odlišných oblastech. Aktuálně se věnuje stavbám z přírodních materiálů v kombinaci s moderním přístupem.

Ilustrativní fotografie: https://drive.google.com/drive/folders/1L_4SRVfvtRLJdoiTV3xDBLEFP4wCBB2_?usp=sharing

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lucie Šplíchalová
E-mail: 
lucie.splichalova@piart.cz
Telefon: 
+420 604 150 078