Datum zveřejnění: 
29. 6. 2020
Útulna studentů ateliéru Hlaváček – Čeněk byla vybrána mezi 27 staveb, které se letos utkají o Českou cenu za architekturu. Stavba navržená a realizovaná studenty uspěla mezi 191 přihlášenými díly známých kanceláří.

Fakulta architektury ČVUT bodovala v soutěži také pracemi svých pedagogů. Mezi autory nominovaných staveb jsou Miroslav Cikán a Pavla Melková (MCA atelier) za projekt Památníku Jana Palacha ve Všetatech, Vojtěch Sosna a jeho kolegové (Bod architekti) za návrh nové radnice Prahy 7, Štěpán Valouch a Jiří Opočenský (ov-a architekti) za Aparthotel sv. Vavřinec, sídlo firmy Lasvit a změnu využití prostoru uhelny VŠCHT Praha.

Soutěž každoročně vyhlašuje Česká komora architektů. Nominační večer se konal 24. června, nejlepší stavba a ostatní finalisté budou vyhlášeni v listopadu. Přihlášená díla hodnotila mezinárodní porota ve složení Henri Bava (Francie) předseda, Alessandra Cianchetta (Velká Británie), Jeanne Dekkers (Nizozemsko), Gillian Horn (Velká Británie), Csaba Nagy (Maďarsko), Štefan Polakovič (Slovensko), Jeroen van Schooten (Nizozemsko).

Kømen je jedinou studentskou stavbou v soutěži. Navrhli a postavili ji během zimního semestru 2018/2019 Julie Kopecká (autorka konceptu), Anna Blažková, Erik Ebringer, Michael Košař a Michaela Křižáková pod pedagogickým vedením Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka.

Jedná se o jednoduchý přístřešek, který slouží v Krkonoších jako útočiště pro turisty před nepřízní počasí. Inspirací pro tvar bylo umístění nedaleko Balvanového vodopádu na Bílém Labi, do kterého byl ještě nedávno vklíněn velký kámen. Nepravidelná, ale kompaktní struktura útulny vytváří pocit bezpečí a úkrytu, světlé dřevo v interiéru kontrastuje s plechovým opláštěním a vytváří příjemný pocit i v případě špatného počasí. Studenti stavbu realizovali za pomoci společnosti Prefa, která jim poskytla zázemí a klempířské know-how.

Stavba byla součástí projektu spolupráce se Správou Krkonošského národního parku, jejímž výsledkem bylo celkem 6 útulen (Atuln, Jenga, Komen, Oko, Silo, Stan).  Od podzimu 2019 se útulny postupně instalují na různých místech v Krkonoších.

Do soutěže je Kømen přihlášený pod hlavičkou 1:1 lab, nové platformy, pod níž Ústav navrhování II FA ČVUT sdružuje design-build projekty, které studenti navrhují, kreslí a vlastníma rukama realizují. „Snažíme se o to, aby studenti propojili teoretické znalosti s vlastní fyzickou zkušeností. Skvělé je, že nevidí své realizace pouze nové, ale i jak v průběhu času stárnou. Dobrá budova musí být schopna absorbovat stopy lidského života, na škole tuto zkušenost ale student získá jen obtížně,“ vysvětluje vedoucí ústavu Dalibor Hlaváček.

 

Webové stránky KØMEN http://utulnautulna.cekuj.net/komen/

Webové stránky soutěže Česká cena za architekturu https://ceskacenazaarchitekturu.cz/

 

Fotografie Kømen v Krkonoších https://www.dropbox.com/sh/3fh2xwh6uug094g/AAAMrmHckMzAusAlwlXdv1Y7a?dl=0

 

Autor fotografií Martin Čeněk

 

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
KATERINA.ROTTOVA@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
778 750 052
Pracoviště: 
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE