Datum zveřejnění: 
23. 6. 2020
Téměř 70 tisíc středoškoláků letos skládalo maturitu a velká část z nich bude s největší pravděpodobností pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol. Většina studentů sice už přihlášku ke studiu podala v řádném termínu, který měla Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) stanoven do 30. dubna 2020, nicméně možnost studovat na této fakultě je stále otevřená i dalším zájemcům. Fakulta totiž vypsala náhradní termín pro podání přihlášek do 7. září 2020. Přijímací zkoušku do bakalářského studia přitom fakulta letos všem přihlášeným promíjí.

„Naše fakulta se může pochlubit stoprocentním uplatněním svých absolventů. Poptávka je tak vysoká, že i kdybychom počet absolventů zněkolikanásobili, stále nebude stačit. Obrovský zájem je jak o fyziky či chemiky, tak o absolventy matematických směrů studia či směrů zaměřených na informační technologie,” říká proděkan FJFI pro pedagogiku prof. Michal Beneš.

Nedávno navíc fakulta získala akreditaci pro nový studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu, který je v Evropě naprosto ojedinělý. Celkem si tak nyní zájemci o bakalářské studium mohou vybírat z 19 studijních směrů. Díky společnému základu většiny z nich není problém, aby studenti během prvního roku či dvou změnili původně vybraný studijní směr.

„Jednou z velkých předností naší fakulty je téměř rodinná atmosféra. Velmi rychle se noví studenti seznámí se svými staršími spolužáky i s vyučujícími a navzájem si pomáhají ke zdárnému dokončení studia. A zejména díky Studentské unii naší fakulty je u nás i velmi bohatý výběr různých mimoškolních aktivit,“ doplňuje prof. Michal Beneš.

Přihlášku ke studiu je možné letos podat bezkontaktně: stačí ji vyplnit online a potřebné podklady poslat e-mailem. Další informace o přijímacím řízení uvádí fakulta na webu.

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
JAN KADEŘÁBEK
E-mail: 
JAN.KADERABEK@FJFI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 603 444 144
Pracoviště: 
FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE