Datum zveřejnění: 
18. 6. 2020
V rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR bylo prováděno testovací rušení signálu GNSS na Letišti Václava Havla Praha a zkoumání dopadu na letadlovou avioniku. Akce byla pořádána Ústavem letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze za součinnosti Českého telekomunikačního úřadu a Smartwings.

Cílem rušení bylo zjistit chování letadlové avioniky, především Multi-Mode Receiveru (MMR) za přítomnosti rušícího signálu a dopad poskytování takto degradovaných polohových informací do zpráv vysílaných systémem ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast). Měření bylo prováděno na letadle Boeing 737 Max společnosti Smartwings na stojánce na prahu dráhy 22 v několika scénářích zahrnujících různé elevace rušičky vůči letadlové anténě GNSS a různé výkony rušícího signálu.

Akce byla uskutečněna ve spolupráci se společností Smartwings, a.s. bez jejichž podpory, vstřícného přístupu a obětavé pomoci zaměstnanců, by měření nemohlo být realizováno. Taktéž byla podpořena a schválena ze strany Letiště Praha, a.s., které zajišťovalo doprovod a dohled nad činností okolo letadla, a ze strany Řízení letového provozu ČR, s.p., které vydalo NOTAM informující o rušení, a nemohla by proběhnout bez zapůjčených vysokozdvižných plošin od Czech Airlines Technics, a.s., a zapůjčených rušiček GNSS signálu od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Řízení letového provozu ČR, s.p. Měření neomezilo běžný provoz letiště.

Měření bylo součástí  projektu s názvem Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v oblasti letectví (CK01000183) podpořeného Technologickou agenturou České republiky v první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2020+.  Projekt je řešen ve spolupráci ČVUT v Praze a GNSS Centre of Excellence, z.s.p.o., a zabývá se problematikou, jak zajistit a zlepšit bezpečnost využívání GNSS v oblasti letectví. Jeho cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti využití signálu GNSS v letectví pomocí výzkumu a nalezení nových možností, jak rychle a efektivně detekovat rušení signálu GNSS a lépe rozpoznat míru a nebezpečí tohoto rušení.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. PETRA SKOLILOVÁ, PH.D.
E-mail: 
SKOLILOVA@FD.CVUT.CZ
Telefon: 
777 826 652
Pracoviště: 
FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE