Datum zveřejnění: 
24. 4. 2020
Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) ve dnech 26. až 29. srpna 2020, bude odložena na příští rok. Uskuteční se v novém termínu 25. až 28. srpna 2021. Rozhodnutí vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19.

Na přeložení konference se dohodli prezidentka Evropské asociace pro architektonické vzdělávání EAAE Oya Atalay Franck a členové Rady EAAE, společně s děkanem Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislavem Lábusem a vedoucím organizačního výboru doc. Daliborem Hlaváčkem.

Rozhodnutí bylo přijato po pečlivém zvážení rizik spojených s účastí zahraničních hostů, s ohledem na šíření viru COVID-19 i na všechna současná nouzová opatření a cestovní omezení. „Věříme, že odložení akce je v nejlepším zájmu členů asociace, účastníků konference a veřejnosti,“ uvedla proděkanka pro zahraniční vztahy FA ČVUT doc. Irena Fialová.

Posunutí termínu neovlivní naplánovaný program ani témata, kterým se bude konference s názvem „Nové dimenze: Reflexe zvětšování měřítka a překrývání disciplín“ věnovat. Zaměří se na nový rozměr architektonické profese, související s environmentálními a sociálními výzvami a s rostoucí kapacitou a intenzitou možností, jak měnit svět.

Toto zvětšování měřítka a prolínání disciplín v oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury se neobejde bez patřičně vzdělaných odborníků. Úkolem škol architektury je na tyto požadavky reagovat a promítnout je do současných vzdělávacích programů.

EAAE (European Association for Architectural Education) je mezinárodní organizace, která sdružuje přes 130 evropských škol architektury. Jejím posláním je zlepšovat kvalitu vzdělávání architektů a společnou politiku architektury v Evropě a podporovat diskusi a výměnu informací v oblasti architektonického vzdělávání a výzkumu.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
KATERINA.ROTTOVA@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
778 750 052
Pracoviště: 
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE