Datum zveřejnění: 
22. 4. 2020
Přestože karanténní opatření zasáhla i běžný život univerzit, zájemci o studium se mohou stále hlásit. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) má standardní termín pro podání přihlášek pro akademický rok 2020/21 až do konce dubna 2020. Podle nových pravidel je možné přihlášku podat bezkontaktně, takže stačí vyplnit přihlášku online a potřebné podklady poslat e-mailem.

„Na přelomu zimy a jara máme pro středoškoláky připravenou vždy řadu akcí, aby se ještě před podáním přihlášek mohli na vlastní oči přímo na naší fakultě seznámit s nabízenými studijními směry, vyučujícími, či si třeba popovídat se stávajícími studenty. Karanténní opatření nás bohužel o toto připravila, nicméně věříme, že studenti o nás vědí a že se přihlásí – letos to poprvé zvládnou plně elektronicky,” říká proděkan FJFI pro pedagogiku prof. Dr. Ing. Michal Beneš.

Fakulta je velmi aktivní na Facebooku i Instagramu, kde se snaží přinášet také informace o dění i zajímavosti, se kterými se studenti setkají. „Přinášíme třeba minirozhovory se studenty či absolventy,“ říká správkyně instagramového profilu Lenka Hronová. „Statistiky naší facebookové stránky doslova explodovaly díky informacím o přípravě dezinfekce na naší fakultě a také s radami na nouzovou sterilizaci respirátorů,“ doplňuje Magdaléna Cubrová, která se stará o fakultní Facebook.

V bakalářském studiu si zájemci mohou vybírat z celkem 18 studijních směrů. „Chápu, že je někdy těžké se rozhodnout pro konkrétní studijní směr. Výhodou naprosté většiny studijních směrů na naší fakultě je jejich společný základ v prvních dvou letech studia, takže si studenti během této doby mohou poměrně snadno původně zvolený studijní směr změnit,“ vysvětluje prof. Michal Beneš. Podrobnosti týkající se přijímacího řízení uvádí fakulta na webu.

Ve směrnici děkana jsou červeně zvýrazněné změny oproti standardnímu procesu podávání přihlášek vyhlášenému na konci listopadu 2019. Je z nich patrné, že se nyní lze zcela obejít bez nutnosti posílat papírové dokumenty poštou – stačí elektronické vyplnění přihlášky a zaslání potřebných dokumentů e-mailem.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
JAN KADEŘÁBEK
E-mail: 
JAN.KADERABEK@FJFI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 603 444 144
Pracoviště: 
FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE