Datum zveřejnění: 
6. 4. 2020
Myšlenka využití 3D tiskáren pro výrobu ochranných pomůcek na Fakultě dopravní ČVUT se zrodila 30. března a během jednoho týdne fakulta vyladila jak výrobu, tak i distribuci. Ve fakultních laboratořích tak vznikají ochranné štíty i respirátor s výměnným filtrem.

Navržené řešení Fakulty dopravní ČVUT vychází jak z dostupných technických dokumentací, ale převážně z vlastních zkušeností a poptávky ze strany oslovených zdravotnických zařízení a dalších exponovaných pracovišť.

Fakulta se i sama stará o distribuci vyrobených ochranných pomůcek. Tým zabývající se touto aktivitou je složen ze studentů i akademiků Fakulty dopravní ČVUT a veškeré náklady spojené s touto aktivitou jsou hrazeny z fakultních zdrojů.

První dodávka byla doručena do Nemocnice Teplice a několika ordinací praktických lékařů. V tuto chvíli registruje fakulta objednávky od LDN a ordinací praktických, zubních a dětských lékařů v lokalitách po celé ČR. S ohledem na vývoj situace plánuje fakulta výrobu v řádech stovek kusů týdně, nicméně výroba je limitována především dostupností některých potřebných částí. Objednávky na ochranné pomůcky lze zasílat na adresu: 3Dpomucky@fd.cvut.cz

Detailní technické a technologické postupy budou v následujících dnech umístěny na webové stránky fakulty: www.fd.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. PETRA SKOLILOVÁ, PH.D.
E-mail: 
SKOLILOVA@FD.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 777 826 652
Pracoviště: 
FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE