Datum zveřejnění: 
20. 3. 2020
ČVUT v Praze již vyrobilo dvacet tisíc litrů dezinfekce, kterou dodává především do IZS hl. m. Prahy, Policejnímu prezidiu, hasičským sborům, FN Motol a dalším zdravotnickým zařízením. V laboratořích připravují dezinfekci vědci z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Aktuálně má univerzita vyčerpané kapacity a nemůže dodávat dezinfekci pro všechny lékaře, kterým tuto možnost rozeslala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Pomoc ČVUT v Praze v poslední době využívá také Městská část Praha 6, Městská část Praha - Suchdol, Městská část Praha 7, Městská část Praha – Čakovice, Integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy  a Dopravní podnik hl. m. Prahy, Fakultní nemocnice Motol, Letecká záchranná služba Liberec, Národní technická knihovna, Horská služba ČR, sociální služby v Praze. „I když bychom velmi rádi uspokojili všechny žádající subjekty, aktuálně není možné vyhovět všem. Jsme na hranici svých výrobních možností a máme vyčerpané kapacity,” řekla Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT.   

Přestože ČVUT už 10. března přerušilo výuku a zrušilo všechny akce pro veřejnost, vědecká pracoviště fungují dál a kromě výroby dezinfekce se podílí na vývoji respirátoru a dalších pomůcek, které by byly nápomocny v boji s onemocněním COVID-19. 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 605763506
Pracoviště: 
Rektorát ČVUT v Praze