Datum zveřejnění: 
16. 3. 2020
Na ČVUT v Praze v Dejvicích se dnes sešli odborníci z vysokých škol a institucí, aby deklarovali společný postup a výzvu k improvizované ochraně proti koronaviru. ČVUT v Praze bylo zastoupeno svým rektorem a fyzikem doc. Vojtěchem Petráčkem, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT byli přítomni prof. MUDr. Leoš Navrátil a MUDr. Emil Pavlík, z Technické univerzity v Liberci její rektor doc. Miroslav Brzezina a skupinu doplnil český podnikatel a filantrop Martin Hausenblas.

Výše uvedení zástupci se shodli, že si akademické instituce musí pomoci s ochranou z vlastních zdrojů.

Vyzývají veřejnost k tomuto postupu:

  1. Radikálně omezte pohyb na veřejnosti!
  2. Chraňte si ústa, oči, obličej.
  3. Nedotýkejte se zbytečně obličeje.
  4. Noste ihned všichni improvizované roušky, například lyžařskou kuklu s bavlněným kapesníkem, nebo jakékoliv krytí látkou.
  5. Manipulujte opatrně s použitou rouškou, může být infekční, lze ji však desinfikovat lihovými a chlorovými desinfekčními prostředky nebo vyvařením.
  6. Senioři, maximálně omezte pohyb na veřejnosti.
  7. Noste brýle nebo PET štít, zvyšují účinnost ochrany.
  8. Noste rukavice.
Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. LUCIE ORGONÍKOVÁ
Pozice: 
KANCLÉŘKA
E-mail: 
LUCIE.ORGONIKOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
+420 602 581 141
Pracoviště: 
REKTORÁT ČVUT V PRAZE