Datum zveřejnění: 
3. 3. 2020
V letošním ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže se porota rozhodla rozdělit ceny neobvyklým způsobem. Namísto prvního, druhého a třetího místa udělila rovnou pět cen bez udání pořadí. Důvodem byla vyrovnaná kvalita projektů, z nichž žádný výrazně nevyčníval. Porota dále udělila čtyřem návrhům čestná uznání a jednomu projektu uznání zvláštní.

„Porota ve svém hodnocení posuzuje schopnost stavby zachovat si vlastní svébytnost i výraz a současně takové prostředí spoluvytvářet, nikoliv ho pouze využívat, či na něm dokonce parazitovat,“ říká jeden z vyhlašovatelů soutěže prof. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Název soutěže je inspirovaný citátem Thomase Schrödera, který svůj vysněný dům přirovnává k vlastní kůži: „Měla by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.“

Bytové stavby v druhém ročníku bakalářského studia navrhují všichni studenti, nicméně do soutěže je mohou nominovat pouze jejich vedoucí ateliérů. V letošním roce vybírala odborná porota z 32 projektů vytvořených v celkem 14 ateliérech. Všechny soutěžní návrhy je možné si prohlédnout na výstavě na Fakultě architektury ČVUT až do 4. března 2020.

Ocenění (a finanční odměna ve výši 2000 Kč) náleží:

  1. Kateřině Behotové z Ateliéru Kordovský za projekt KAMPUS PLUS - Dostavba kampusu ČVUT na Strahově          
  2. Davidu Budilovi z Ateliéru Kuzemenský za projekt Bydlení u Grébovky
  3. Vojtěchu Krajícovi z Ateliéru Kohout-Tichý za projekt Startovací bydlení Praha Libuš
  4. Šimonu Mezovskému z Ateliéru Mádr za projekt SVAHome
  5. Barboře R. Strnadové z Ateliéru Cikán za projekt Bytový dům ulice Semanského          

Porota udělila čestné uznání:

  1. Miriam Langerové z Ateliéru Kohout-Tichý za Bytový dům Praha Libuš
  2. Štěpánu Rozsívalovi z Ateliéru Lábus za Bytové domy s integrovaným bydlením pro seniory v bloku mezi Italskou a Španělskou ulicí v Praze 2
  3. Václavu Týnovi z Ateliéru Kohout-Tichý za Multigenerační bytový dům Praha Libuš
  4. Ondřeji Zgrajovi z Ateliéru Kordík za Bytový dům Špalíček

Zvláštní uznání porota udělila

  • Sabíně Martináková z Ateliéru Kordík za projekt Paralely - Obytný pamätník

Porota vyzdvihla celkovou úroveň zpracování projektů s ohledem na skutečnost, že jde v převážné většině o první ateliérový projekt studentů ve 2. ročníku studia. V závěrečném shrnutí je pochválila za přemýšlení o urbanistickém kontextu a doporučila zaměřit se na vytváření srozumitelných výkresů situací, zobrazování fasád v kontextu s okolím a výstižné a srozumitelné formulace v projektu.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/2020 nebo v letním semestru 2018/2019 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Soutěž představuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podporuje talentované studenty. Přispívá tím k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury ČVUT.

Odborná porota:

Nezávislá část:

Ing. arch. Radek Dragoun, předseda poroty
Ing. arch. David Mareš
Ing. Tomáš Pavlík

Závislá část:

doc. Ing. Michaela Brožová
prof. Ing. arch. Ján Stempel

Podrobná zpráva poroty

Cena a finanční částka ve výši 2 000 Kč

1. Kateřina Behotová
KAMPUS PLUS - Dostavba kampusu ČVUT na Strahově
Ateliér Kordovský

Dům svým tvarem i základním uspořádáním dobře reaguje na daný pozemek. Je jasné, která fasáda je vstupní, kde jsou schodiště a kam jsou orientované hlavní obytné místnosti. Systém příčných nosných stěn tvoří jednoduchou prostorovou strukturu, do níž jsou navrženy dobře řešené byty. Model přesvědčuje víc než poněkud smutná vizualizace. Grafická prezentace je dobrá.

2.David Budil
Bydlení u Grébovky
Ateliér Kuzemenský

Těžký pozemek, na studenta druhého ročníku dobrá práce. Přes částečné pochybnosti poroty o přívětivosti fasády přízemí do Košické ulice a příčně orientovaných malých obývácích jinak velkých bytů porotu přesvědčilo celkové propracování, kultivovanost a kvalita návrhu. A to jak vzhledem k místu, kam je dům navržen, tak v řešení dispozičním. Poměr užitné plochy k množství komunikací je velmi dobrý. Prezentace projektu včetně modelu je velmi zdařilá.

3. Vojtěch Krajíc                           
Startovací bydlení Praha Libuš
Ateliér Kohout - Tichý

Porota ocenila vrstevnatost prostor od částečně veřejného vstupu, přes polosoukromé pavlače až k dispozičně dobře vyřešeným soukromým obytným buňkám. Vstupní fasáda do ulice je silná, dlouhé fasády racionální, jedná se o pěkný dům. Autor jej představil ve srozumitelné a pěkné prezentaci.

4. Šimon Mezovský
SVAHome
Ateliér Mádr

U tohoto projektu ocenila porota kvalitu urbanistické vrstvy návrhu. Rozčlenění objemu do tří domů bylo dobré rozhodnutí, jejich velikost a uspořádání vytváří příjemné lidské prostředí. Dispozice mají však nevyrovnanou kvalitu, velké byty se vstupem do obývacího pokoje v rohu se moc nepovedly, jiné jsou naopak pěkné. Pěkná prezentace.

5. Barbora R. Strnadová
Bytový dům ulice Semanského
Ateliér Cikán

Díky členění objemu stavby na menší části návrh dobře zapadá do kontextu roztříštěné zástavby Uhříněvsi. Vznikly poloveřejné prostory, které jsou příjemné a vytvářejí tak podmínky pro setkávání a komunikaci mezi obyvateli domů. Půdorysy jsou poněkud nečitelné, tenké čáry moc tenké, ale model prokazuje, že jde o dobrý návrh.

Čestné uznání

1. Miriam Langerová
Bytový dům Praha Libuš
Ateliér Kohout - Tichý

Silný start, slabší finiš. Dům urbanisticky výborně sedí, zvednutí předzahrádek a jejich vymezení zídkou tvořící pevnou hranu chodníku je příjemné pro člověka v ulici i obyvatele bytů v přízemí. Schodišťová hala uprostřed domu líp umístit nešla, je uměřená a díky hornímu osvětlení současně velkorysá. Slabší jsou dispozice některých bytů s ostrovní stěnou. Prezentace je jasná a přesvědčivá.

2.Štěpán Rozsíval
Bytové domy s integrovaným bydlením pro seniory v bloku mezi Italskou a Španělskou ulicí v Praze 2
Ateliér Lábus

Nadčasová konzervativní architektura, evokuje pocit bezpečí. Kultivované fasády, přiměřená velkorysost. Na pavlači s arkýři dívajícími se do zahrady si lze dobře představit posedávající obyvatele domu. Dispozice bytů jsou úsporné, ale funkční. Porota však nenašla byt vhodný pro vozíčkáře. Prezentace je jasná a přesvědčivá.

3. Václav Týn
Multigenerační bytový dům Praha Libuš
Ateliér Kohout - Tichý

Porota oceňuje snahu o různorodost skladby obyvatel a důslednost, s jakou na ni návrh hledá odpověď v prostorovém a dispozičním uspořádání i řešení fasád. Není to lehký úkol, taky se ne všechny byty podařily dotáhnout. Celkový výsledek včetně prezentace je ale přesvědčivý. 

4. Ondřej Zgraja
Bytový dům Špalíček
Ateliér Kordík

Místo je dnes zatížené silnou dopravou a v paměti bolestnou ztrátou staré části Bratislavy, přesto – nebo právě proto - autor našel silnou odpověď. Velkorysost domu, která se blíží hranici monumentálnosti, je odůvodněná, tohle místo silný dům potřebuje. Dispozice strukturované příčnými nosnými stěnami jsou podobně lapidární jako rastr fasády, ale fungují... pokud máte rádi metropoli a dívání se z postele na projíždějící auta. Prezentace jasná a čitelná, ale chybí situace!

Zvláštní uznání

Sabíně Martinákové za projekt Paralely - Obytný pamätník, Ateliér Kordík, za neobvyklé uchopení zadání, za snahu o skloubení neslučitelného, za připomenutí něčeho, co si připomínat snad ani nechceme, ale potřebujeme to pro narovnání zad. A prakticky: dispozice velkých bytů jsou krásné, pro krátkodobé ubytování ani poněkud kasárenská atmosféra nádvoří nevadí.

 

Všechny oceněné práce jsou uloženy zde: https://1url.cz/@druha.kuze+

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ROMANA VYLITOVÁ
E-mail: 
ROMANA.VYLITOVA@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
723 138 565
Pracoviště: 
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE