Datum zveřejnění: 
28. 1. 2020
V srpnu loňského roku dokázal tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) zvítězit mezi nesponzorovanými týmy v soutěži DARPA Subterranean Challenge Tunnel Circuit a obsadil celkově 3. místo. V nadcházející soutěži, která bude probíhat od 18. do 27. února ve státě Washington (USA), budou odborníci z CTU-CRAS se svými roboty zdolávat vícepodlažní terén, což s sebou přináší úskalí při přechodu mezi podlažími po velmi strmých a úzkých schodech, možným ale velmi obtížným průletem vertikální šachet, nebo nové objekty k detekci, a to včetně lokace zdroje úniku nebezpečného oxidu uhličitého.

Tým CTU-CRAS vědců a studentů z katedry kybernetiky a z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvíjí multirobotický systém pro operace v předem neznámém prostředí, například v oblasti postižené katastrofou. Díky soutěži Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) lze otestovat systémy autonomních spolupracujících robotů, které bez lidské asistence dokáží prozkoumat podzemní prostory v podmínkách věrně napodobujících reálnou akci.

K účasti v dalším kole soutěže DARPA se vyjádřil doc. Tomáš Svoboda, vedoucí týmu CTU-CRAS, zároveň i vedoucí katedry kybernetiky na FEL ČVUT: „Účast v dalším kole je pro nás výzvou především z pohledu nového typu terénu. Na autonomním řízení robotů při přejezdu překážek, např. schodů, dlouhodobě pracujeme. Pro lepší 3D mapy prostředí jsme zintenzivnili spolupráci s robotickou laboratoří NORLAB z University Laval v Quebecu. Kolegové z Kanady s námi spolupracovali i dříve, ale tentokrát se k nám připojí i osobně přímo v místě soutěže.“

„Od minulého kola naši studenti na projektu intenzivně pracují a v únoru tak mimo jiného očekáváme nasazení vylepšené metody inicializace lokalizačního rámce a komunikačních protokolů. Také se chystáme nasadit výpočetně efektivní 3D mapování, které je rozšířením diplomové práce studenta Ing. Jana Bayera. Ta byla před nedávnem vyhlášena jako nejlepší IT diplomová práce roku,“ doplňuje prof. Jan Faigl z katedry počítačů.

„Nejnovější algoritmy, které nám pomáhají vítězit v soutěži zároveň učíme i naše magisterské a bakalářské studenty. Například metody hlubokého strojového učení umožňující detekovat objekty a stavět 3D mapy prostředí učíme v předmětech Autonomní Robotika či Vidění Robotů, nebo metody pro plánování pohybu robotů v předmětech Umělá Inteligence pro Robotiku nebo Kybernetika a Umělá Inteligence. Proto se do projektu zapojuje stále více našich studentů již v průběhu jejich studia,“ doplňuje doc. Karel Zimmermann z katedry kybernetiky.

V konkurenci týmů nejlepších světových pracovišť včetně MIT, ETH, JPL, UCB, CalTech, KAIST, GeorgiaTech, OregonState, UPenn nebo CMU budou vědci z FEL ČVUT také bojovat o zajímavé finanční odměny. Vítěz si odveze 500 000 $, druhé místo je honorováno 250 000 $ a třetí pak 100 000 $.

Podporu týmu CTU-CRAS vyjádřil také děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Petr Páta: „Jsem rád, že můžu jako děkan podpořit takto kvalitní výzkum, který bude mít jistě i přesah do praxe a navržené systémy budou moci pomáhat například záchranným složkám v situacích, kdy budou ohroženy lidské životy.“

V soutěži budou nasazeny jak pozemní, tak i létající roboty různých typů i velikostí. Roboty jsou vybaveny pokročilou senzorickou technikou zahrnující všesměrové kamery, stereo-kamery, nebo lidary. Cílem je vyvinout systém pro efektivní spolupráci robotů s různými schopnostmi. Roboty budou mapovat neznámé prostředí a hledat objekty, to vše v prostředí bez GPS a jen s velmi omezenou vzájemnou komunikací. Žádoucí je co největší míra autonomie, veškeré potřebné výpočty proto probíhají přímo na robotech.

Více informací o účasti CTU-CRAS na soutěži DARPA je k dispozici na webu týmu.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420 731 077 387
Pracoviště: 
FEL, Oddělení vnějších vztahů – PR